Trực quan hóa

Quan sát dữ liệu lớn theo thời gian thực theo bối cảnh

________

Đưa ra quyết định sáng suốt bằng cách lập bản đồ theo thời gian thực từ dữ liệu lớn

Để làm việc với dữ liệu hiệu quả hơn, bạn cần thể hiện dữ liệu trên bản đồ. Kiểm soát dữ liệu thời gian thực, dữ liệu phát trực tuyến được hiển thị trên bản đồ theo cách linh hoạt hoặc theo tiến trình lịch sử và hiển thị dữ liệu theo cách bạn muốn. Từ bản đồ đến bảng báo cáo thông minh (dashboard), trực quan hóa dữ liệu thời gian thực theo bối cảnh để đưa ra các quyết định đúng đắn.

Thu thập dữ liệu on-the-fly

Dữ liệu của bạn có phải là dữ liệu phát trực tuyến không? Chúng tôi đã cấu hình đầu vào cho các loại dữ liệu, có thể là từ các cảm biến tĩnh như trạm thời tiết, hay tài sản di chuyển như phương tiện giao thông và các sự kiện đang diễn ra trực tiếp như tội phạm và tai nạn, ArcGIS GeoEvent Server và ArcGIS Analytics for IoT có thể nhận và phân tích các sự kiện từ dữ liệu truyền về trực tiếp đó.

Xem dữ liệu thời gian thực trở nên sống động trong GeoEvent Server

Trực quan hóa các lớp hình ảnh bản đồ trong Analytics for IoT

visualization-aggregation
visualization-dashboards

Báo cáo thông minh - Operational dashboards

Trực quan hóa dữ liệu IoT bằng báo cáo thông minh với các đồ thị, đồng hồ cảnh báo, bản đồ và các yếu tố trực quan khác cho thấy trạng thái và hiệu suất của các tài sản và sự kiện theo thời gian thực. Operational Dashboards for ArcGIS là công cụ hoàn hảo để cung cấp bức tranh hoạt động hoàn chỉnh về dữ liệu lớn, thời gian thực của người dùng.

Đưa ra quyết định trong nháy mắt

Chuyển đổi dữ liệu nhiễu thành dữ liệu thông minh

Trực quan các đặc trưng, mối quan hệ, các dị thường và sự cố trong một lượng lớn dữ liệu. Sử dụng ArcGIS GeoAnalytics Server hoặc ArcGIS Analytics for IoT để phân tích các bộ dữ liệu lớn và trực quan hóa thông tin chi tiết để đưa ra quyết định sáng suốt hơn

Trực quan hóa các mẫu dữ liệu với Dữ liệu lớn trong GeoAnalytics Server

Thực hiện phân tích Dữ liệu lớn trong Analytics for IoT

visualization-patterns