Tài nguyên thiên nhiên

 

Sử dụng các phân tích không gian và bản đồ thông minh để quản lý tốt hơn các nguồn tài nguyên của trái đất. Nâng cao năng suất, tối ưu hóa quy trình và giảm thiểu rủi ro.

natural-resources-banner-illustration

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Giám sát từng con sò từ nơi nuôi trồng tới bàn ăn

Hãng nuôi trông thủy sản lớn nhất nước Mỹ, Taylor Shellfish Farms, sử dụng phần mềm ArcGIS trong các hoạt động của mình. Các phân tích không gian và bản đồ thông minh giúp cho hãng này vượt qua các thách thức do sự axit hóa đại dương, nâng cao sản lượng, giám sát khu vực nuôi trồng, thu thập và chia sẻ dữ liệu dễ dàng với các ứng dụng ngoại nghiệp dễ sử dụng và truy cập dữ liệu thời gian thực về các điều kiện của khu nuôi trồng.

Nâng cao năng suất 


Bất kể bạn đang quản lý nguồn tài nguyên của trái đất, nguồn nhân lực hay các nguồn lực khác, phần mềm ArcGIS có thể giúp bạn hợp lý hóa các quy trình sản xuất để nâng cao năng suất lao động. Thông tin không gian tiết lộ các xu hướng và hình thái mới giúp bạn đưa ra các quyết định tốt hơn dựa trên nhiều thông tin hơn.

device-create-central-repository-all-spatial-date

Xây dựng kho dữ liệu không gian tập trung.

ArcGIS là một nền tảng GIS hoàn chỉnh giúp mọi người trong một tổ chức dễ dàng tìm kiếm, chia sẻ và phân tích thông tin.

Truy cập thế giới nội dung.

Truy cập tới bộ dữ liệu địa lý toàn cầu bao gồm các lớp dữ liệu hình ảnh, ranh giới, phong cảnh và nhân khẩu học.

device-access-world-content
device-streamline-daily-workflows

Hợp lý hóa các quy trình hàng ngày.

Chuyển đổi các hoạt động hàng ngày của bạn; thu thập dữ liệu ngoài hiện trường và chia sẻ thông tin theo thời gian thực tới đồng nghiệp đang ở văn phòng.

Nhận thức mới.

Các phân tích không gian tiên tiến cho phép bạn khám phá các mối quan hệ trong dữ liệu mà bạn có, giúp bạn phản ứng một cách chủ động, chứ không phải bị động.

device-gain-competitive-insight

Mạnh hơn với GIS.

Cải thiện hiệu quả hoạt động với khả năng phân tích không gian và lập bản đồ. Sử dụng ArcGIS để đạt được những mục tiêu và đáp ứng tuân thủ trong khi vẫn đảm bảo yêu cầu giảm thiểu tác động tới môi trường.

 

Nông nghiệp

Tích hợp dữ liệu thời gian thực và dữ liệu viễn tham để tối đa hóa lợi nhuận.

Rừng

Nâng cao chất lượng các báo cáo và đạt được các mục tiêu kinh doanh.

Tìm hiểu thêm

Khai khoáng

Hỗ trợ toàn bộ chu kỳ của dự án, từ thăm dò, khai thác tới bảo trì sửa chữa hầm mỏ.

Tìm hiểu thêm

Năng lượng tái tạo

Đánh giá các khả năng của các dự án về năng lượng gió, năng lượng mặt trời và năng lượng địa nhiệt.

Tìm hiểu thêm

News & Events

ESRI FEDERAL GIS CONFERENCE

Esri Federal GIS Conference

March 20–21, 2018 | Washington, DC, USA
View the event 

EVENT

Esri User Conference

July 9-13, 2018 | San Diego, California, USA
View the event 

NEWS

Putting Agronomic Analysis in the Hands of Farmers

Farmers can easily analyze land to determine conservation practices while optimizing production.
View the news 

NEWS

Striking Gold: Achieving safe, secure global data

Barrick Gold decision-makers now have greater access to company data to find better solutions.
View the news 

Find out how Esri can help your organization.

Get Started