An toàn và An ninh

Bảo vệ người dân và cộng đồng

____________

safety-banner-fg

Sẵn sàng và luôn nhận thức

_________

Các cộng đồng trên khắp thế giới phải đối mặt với các thảm họa đe dọa và mối nguy hiểm ngày càng phức tạp khiến an toàn và an ninh của họ gặp nguy hiểm. Các nhà lãnh đạo sử dụng vị trí thông minh để xem các khu vực có rủi ro cao và dễ bị tổn thương, sau đó tối ưu hóa các kế hoạch phản ứng của họ để tăng khả năng phục hồi. Bản đồ được chia sẻ và phân tích dựa trên dữ liệu giúp các tổ chức phản ứng và phục hồi sau các sự cố trong thời gian thực.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhìn thấy một tương lai an toàn hơn

_______

Việc duy trì nhận thức mạnh mẽ và cộng tác giúp bạn có cái nhìn chủ động hơn về các mối nguy hiểm và thảm họa, tăng cường khả năng phản hồi nhanh chóng. Cải thiện an ninh cho khu phố, công việc kinh doanh và cộng đồng của bạn với vị trí thông minh.

  • Hợp tác với mọi người bên trong và bên ngoài tổ chức của bạn để đảm bảo những kiến thức về rủi ro được chia sẻ
  • Theo dõi các sự cố để chủ động phân bố nguồn lực và lập kế hoạch nỗ lực đáp ứng.
  • Theo dõi các tình huống khi chúng diễn ra, điều chỉnh trong thời gian thực và hành động khi cần thiết.
  • Chia sẻ dữ liệu một cách an toàn giữa những người phản hồi đầu tiên và các đối tác.

Các khả năng

____

Tăng cường phát hiện các mối đe dọa, phản ứng và bảo vệ người dân bằng cách sử dụng công nghệ vị trí thông minh từ Đám mây không gian địa lý Esri

business-needs-capabilities-mapping-visualization

Lập bản đồ

Trực quan hóa con người, địa điểm và các tài sản để có được cái nhìn rõ ràng về rủi ro. Xem những gì đang diễn ra trên toàn tổ chức của bạn, tạo ra kế hoạch an toàn thiết thực và biết nơi cần phân bố các nguồn tài nguyên.

Trực quan hóa dữ liệu của bạn

 

 

business-needs-capabilities-field-operatioins

Hoạt động thực địa

Có được viễn cảnh dựa trên vị trí đối với các hoạt động thực địa theo thời gian thực và tận dụng bảng điều khiển trực quan phong phú để đưa ra quyết định. Xem những gì có thể được thực hiện thông qua làm việc cùng nhau và nắm bắt và giải thích dữ liệu ngay cả khi ngoại tuyến.

Phối hợp hoạt động thực địa

 

 

 

business-needs-capabilities-real-time-visualization-analytics

Trực quan hóa và phân tích dữ liệu thời gian thực

Biết nơi nguy hiểm tồn tại ngay bây giờ trên khắp cộng đồng hoặc doanh nghiệp của bạn và theo dõi các tình huống thay đổi. Sử dụng dữ liệu lớn và công nghệ Internet of Things (IoT) để đưa ra quyết định nhanh chóng, sáng suốt dựa trên thông tin cập nhật nhất.

Tìm hiểu thêm về Big Data

 

 

 

Những yếu tố cần liên quan

Quản lý rủi ro

Biết những loại rủi ro nào đang diễn ra và nơi chúng xảy ra với bản đồ thông minh. Tìm những biểu mẫu, xu hướng và giữ liên lạc thông suốt trong quá trình phản ứng và phục hồi.

 

Ứng phó khủng hoảng

Khi xảy ra sự cố, nhanh chóng xác định mức độ ảnh hưởng của sự kiện, duy trì nhận thức hoạt động, tiến hành đánh giá thiệt hại và nhanh chóng đưa ra các thông báo cho cộng đồng.

 

Nhận thức tình huống

Vào lúc một sự việc xảy ra, đưa ra những quyết định đúng đắn nhờ tích hợp, phân tích và hiển thị dữ liệu từ rất nhiều cảm biến, thiết bị và các thông tin phản hồi từ xã hội.