Giải pháp quản lý hạ tầng kỹ thuật độ thị thông minh S-City

________

Quản lý, lập kế hoạch đô thị thông minh hướng tới tương lai

Một hệ thống GIS dựa trên dữ liệu 2D 3D được thiết kế để cải thiện việc ra quyết định quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị. Các nhà lãnh đạo có thể nhanh chóng, chủ động hình dung các dự án trong bối cảnh của từng địa phương và tận dụng thông tin vị trí thông minh để đưa ra quyết định tốt hơn. Đơn giản hóa sự hợp tác dự án giữa các cơ quan nội bộ và các bên liên quan, giữa cán bộ văn phòng và cán bộ ngoài hiện trường.

Định hình thành phố tương lai

_________

urban-lcs-shaping-future-cities

Quản lý tài sản hạ tầng kỹ thuật đô thị trên báo cáo thông minh

Chức năng quản lý tài sản hạ tầng kỹ thuật đô thị với các báo cáo tổng hợp thông minh kết hợp giữa bản đồ và biểu đồ cho phép người dùng tương tác trực tiếp một cách dễ dàng trên bản đồ.

 • Báo cáo quản lý hạ tầng điện, nước
 • Báo cáo quản lý hạ tầng chiếu sáng
 • Báo cáo quản lý cây xanh đô thị
3Dv2
3Dv1

Quản lý, hiển thị và phân tích dữ liệu hạ tầng đô thị trên nền tảng 3D GIS

Phần mềm tích hợp công cụ sẵn sàng để sử dụng, cho phép tạo ra các ứng dụng GIS 3D, các mô hình phối cảnh 3D hạ tầng toàn thành phố, khả năng tùy biến đánh giá và phân tích trực quan giúp các nhà lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn.

Điều phối công việc

 • Cho phép tạo các loại công việc phục vụ kiểm tra hiện trường, nắm bắt được thông tin các cán bộ hiện trường đang ở gần để quyết định giao việc.
 • Nhân viên hỗ trợ văn phòng sẽ sử dụng ứng dụng web để chỉ định công việc cho các nhóm nhân viên thực địa và theo dõi tiến độ
 • Cho phép lãnh đạo đơn vị có thể theo dõi, giám sát kết quả thực hiện công việc thông qua dữ liệu do đội bảo trì gửi về từ hiện trường, đồng thời sẽ nhìn thấy được tất cả kết quả công việc trên bản đồ, biết được chính xác vị trí, thời gian thực hiện công việc của nhân viên
Điều phối công việc
Thuthap

Cập nhật dữ liệu trực tiếp tại hiện trường

 • Cho phép tạo các mẫu thu thập thông tin dữ liệu tài sản tại hiện trường
 • Cho phép thu thập thông tin vị trí, hình ảnh cũng như các thông tin kỹ thuật của các đối tượng tài sản bằng thiết bị di động (điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng).

Báo cáo phân tích chuyên sâu:

Phân tích dữ liệu lớn lịch sử các sự cố với tài sản trên địa bàn thành phố để đưa ra giải pháp chuẩn bị và khắc phục:

 • Điểm tập trung sự cố
 • Tần suất xảy ra sự cố lặp lại
 • Thời điểm xảy ra sự cố
Phantich