Chính phủ

Tăng cường chất lượng cuộc sống là mục tiêu của mọi tổ chức. Công nghệ hệ thống thông tin địa lý hiện đại là chìa khóa để đạt được điều đó.

overview-hero-illustration

Phân tích không gian và bản đồ thông minh cho các cơ quan chính phủ.


Các cơ quan chính phủ thu thập và quản lý những khối lượng dữ liệu đồ sộ - và tất cả chúng đều được gắn kết với nhau bởi cùng chung vị trí địa lý. Các phân tích không gian và bản đồ dễ dàng làm cho những dữ liệu đó trở nên có ý nghĩa và dễ sử dụng. Ra quyết định nhờ dữ liệu có được để tăng cường chất lượng cuộc sống là mục đích căn bản của các cơ quan chính phủ dù là cấp địa phương, cấp bang hay cấp quốc gia. Phần mềm ArcGIS giúp điều đó thành hiện thực.

overvew-insightful-analytics

Phân tích dữ liệu

Tạo và chia sẻ bản đồ cùng các công cụ phân tích để cung cấp thông tin cho mọi người. Phân tích các vấn đề phức tạp và khám phá ra những hình thái ẩn chứa trong dữ liệu. Phục vụ việc ra quyết định.

Thu thập dữ liệu nhanh chóng

Đơn giản hóa việc thu thập dữ liệu trên mọi thiết bị, bao gồm điện thoại thông minh, drone, và các cảm biến Internet of Things (IoT). Nhanh chóng tích hợp dữ liệu từ các nguồn dữ liệu thời gian thực, từ nhiều cơ sở dữ liệu hoặc từ bất kỳ các nguồn dữ liệu mở trực tuyến khác.

overvew-rapid-date-collection
overvew-simplified-sharing

Đơn giản hóa việc chia sẻ

Chia sẻ bản đồ và kết quả phân tích với nhân viên hay người dân để hỗ trợ các sáng kiến về thành phố thông minh. Các bảng thống kê tổng hợp, các bản đồ chuyên đề, các bản đồ web tương tác hay các thông tin nhân khẩu học cung cấp các công cụ giao tiếp trực quan và hiệu quả.

Phản ứng phối hợp

Đồng bộ hóa các lực lượng phản ứng nhờ các bản đồ và dữ liệu trạng thái theo thời gian thực trong một bảng báo cáo thống kê hợp nhất. Các hoạt động phản ứng được phối hợp trong các tình huống luôn thay đổi để nhanh chóng hỗ trợ và bảo vệ tính mạng cho người dân.

overvew-coordinated-response

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Các dịch vụ tự phục vụ giúp việc vận hành thông minh hơn

Khả năng truy cập tới dữ liệu thời gian thực và phân tích giúp cải thiện hiệu quả và cải tiến làm việc ở Pinellas County. Dữ liệu mở giúp nhân viên tạo ra các ứng dụng mà không cần lập trình.

Tìm hiểu thêm

Các dịch vụ tự phục vụ giúp việc vận hành thông minh hơn.
Dữ liệu mở tăng cường khả năng kết nối tới cộng đồng
Cách thức mới trong việc cung cấp dịch vụ và phối hợp làm việc
Giúp doanh nghiệp đưa ra các lựa chọn "xanh"
Đơn giản hóa tổng kiểm kê ở Cape Verde, Châu Phi
Giảm chi phí và cải thiện dịch vụ ở Ireland

Nền tảng Esri có thể giúp gì cho tổ chức của bạn?

Bắt đầu trải nghiệm