Ứng dụng ArcGIS dành cho mọi người


Các ứng dụng ArcGIS hỗ trợ hoàn thành công việc nhanh chóng nhờ khả năng tối ưu hóa tính năng sử dụng, tích hợp thông tin về vị trí địa lý và sẵn sàng cấu hình để sử dụng trong mọi lĩnh vực.

Ứng dụng được xây dựng dựa trên nền tảng bản đồ hàng đầu thế giới ArcGIS.

Dùng thử ArcGIS

Ứng dụng ArcGIS

App_Switcher_Field

Điều tra hiện trường

Thu thập dữ liệu nhanh chóng, quản lý dữ liệu dễ dàng, tối ưu hóa quy trình làm việc.

App_Switcher_Office

Văn phòng

Đưa ra quyết định chính xác nhờ phân tích chuyên sâu dữ liệu

App_Switcher_Community

Cộng đồng

Kết nối tổ chức của bạn với cộng đồng

App_Switcher_App-Builder

Ứng dụng tùy chỉnh

Cấu hình đơn giản, không cần đến lập trình

 Tất cả ứng dụng