Theo dõi vị trí theo thời gian thực

Nắm rõ vị trí của tài sản vào mọi thời điểm

____________

real-time-location-tracking-banner-fg

Luôn theo dõi những việc đang xảy ra

_________

Với rất nhiều người và mọi thứ đang chuyển động, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và chính phủ không có thời gian để theo dõi thủ công mỗi chuyển động. Với vị trí thông minh, họ có thể tạo các bản đồ và ứng dụng trực tiếp để theo dõi. Bằng cách xem những gì đang xảy ra hiện tại và phân tích những gì đã xảy ra, những người ra quyết định có thể xác định các cơ hội phát triển, an toàn và hiệu quả.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tìm ra các biểu mẫu chuyển động mà người khác không thể thấy

_______

Giám sát các hoạt động, tài nguyên và tài sản - từ đội bay đến các đội xe khác bằng cách sử dụng bản đồ, ứng dụng và bảng điều khiển trực tiếp.

  • Phân tích và hiển thị dữ liệu thời gian thực từ các cảm biến, thiết bị và nguồn cấp dữ liệu truyền thông xã hội.
  • Đặt dữ liệu theo dõi trực tiếp trong bối cảnh đường bộ hoặc mạng lưới tiện ích, mối nguy hiểm, thời tiết và nhân khẩu học.
  • Gửi lệnh đến các cảm biến khi các biểu mẫu quan tâm được phát hiện.
  • Nhận thông báo và hình dung thời gian thực trên bản đồ và bảng điều khiển.
  • Tích hợp dữ liệu lịch sử vị trí với dữ liệu cơ sở hạ tầng để khám phá các xu hướng và các trường hợp ngoại lệ.

Các khả năng

____

Theo dõi tài sản và trực quan hóa, phân tích và hiểu rõ một lượng lớn dữ liệu theo thời gian thực với công nghệ vị trí thông minh từ Đám mây không gian địa lý Esri

business-needs-capabilities-real-time-visualization-analytics

Trực quan hóa và phân tích dữ liệu thời gian thực

Nắm rõ vị trí của tài sản xuyên suốt tổ chức của bạn và giám sát các trường hợp thay đổi. Sử dụng Big Data và công nghệ IoT để đưa ra quyết định chính xác, nhanh chóng dựa trên những thông tin được cập nhật mới nhất

Phân tích dữ liệu thời gian thực

 

 

business-needs-capabilities-spatial-analysis-data-sciences

Phân tích không gian và khoa học dữ liệu

Sử dụng vị trí như yếu tố kết nối để tìm ra những biểu mẫu và xu thế ẩn. Tạo ra những lợi thế cạnh tranh bằng cách tích hợp vị trí vào các mô hình học máy và trí tuệ nhân tạo.

Nâng cấp phân tích của bạn

 

 

 

business-needs-capabilities-field-operatioins

Hoạt động thực địa

Có được viễn cảnh về các hoạt động thực địa thời gian thực và sử dụng bảng điều khiển trực quan phong phú để thông báo quyết định. Xem những gì có thể được thực hiện thông qua việc thu thập dữ liệu chính xác và làm việc cùng nhau, dễ dàng điều hướng dữ liệu và đường đi ngay cả khi ngoại tuyến.

Giám sát hoạt động thực địa tại bất cứ đâu

 

 

 

Những yếu tố cần liên quan

Theo dõi và phân tích tài sản

Trực quan hóa các tài sản cố định và di động một cách chi tiết. Triển khai các bộ công cụ giải quyết vấn đề để ghi nhớ chính xác vị trí và tình trạng của tài sản.

 

Nhận thức tình huống

Khi một sự kiện xảy ra, đưa ra những quyết định chính xác nhờ tích hợp, phân tích và hiển thị dữ liệu từ rất nhiều các cảm biến, thiết bị và những phản hồi từ truyền thông.

 

Quản lý dịch vụ thực địa

Chuyển đổi kỹ thuật số định hướng điều hành hoạt động thực địa. Thu được hiệu quả từ cập nhật dữ liệu thời gian thực và tích hợp các ứng dụng di động vào quy trình làm việc.