Giao thông - Vận tải

GIS cung cấp thông tin chi tiết về vòng đời của cơ sở hạ tầng giao thông. Giúp cho việc lập kế hoạch, giám sát và quản lý các hệ thống phức tạp được hiệu quả hơn.

transportation-banner-illustration
Hỗ trợ các quyết định theo định hướng dữ liệu.

GIS mang lại sự hiệu quả và thông tin tốt hơn cho tổ chức của bạn. Từ lập kế hoạch đến phân phối, vận hành và bảo trì, mang sức mạnh của trí thông minh vị trí đến tổ chức của bạn. Sử dụng phần mềm ArcGIS để tổ chức thông tin của bạn, từ đó có được các quyết định tốt hơn và sự hài lòng của khách hàng.

device-build-a-system-of-record

Xây dựng một hệ thống hồ sơ.

Tổ chức và tích hợp thông tin từ toàn bộ hệ thống để hỗ trợ tốt hơn các mục tiêu kinh doanh của bạn.

Trao quyền cho lực lượng lao động của bạn.

Cung cấp cho từng đơn vị kinh doanh thông tin phù hợp cần thiết trên mọi thiết bị, mọi lúc, mọi nơi.

device-empower-your-workforce
device-create-seemless-workflows

Tạo quy trình công việc liền mạch.

Mang sự sáng tạo không giới hạn đến các hệ thống kinh doanh của doanh nghiệp bạn. Phá vỡ sự không liên kết giữa các bộ phận và giúp khám phá thông tin chi tiết hơn.

Đưa GIS vào hiện trường.

Cải thiện sự phối hợp và đạt được hiệu quả trong các hoạt động của lực lượng lao động hiện trường. Giảm hoặc thậm chí loại bỏ sự phụ thuộc của bạn trên giấy tờ.

device-take-gis-to-the-field

Khám phá một kịch bản thực tế

Các nhà quản lý Giao thông vận tải cần quyết định đâu là nơi để đầu tư vào cơ sở hạ tầng mới.

Các nhà quy hoạch giao thông địa phương sẵn sàng lên kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng mới. Việc lập bản đồ cầu, cống, và xếp hạng điều kiện vỉa hè sẽ chỉ cho họ thấy các khu vực có nhu cầu lớn nhất. Bảng điều khiển tổng quan sẽ tóm tắt chi phí tiềm năng trong mỗi đoạn đường.

1
2
3
4

Tận dụng trí thông minh vị trí.

Sử dụng sức mạnh của GIS để có cái nhìn sâu sắc hơn và hiệu quả hoạt động.

Đường và đường cao tốc

Lập kế hoạch, giám sát và quản lý cơ sở hạ tầng chiến lược hiệu quả hơn.

Tìm hiểu thêm

Giao thông công cộng và đường sắt

Giám sát nội dung trong thời gian thực, tối ưu hóa định tuyến và cải thiện giao tiếp.

Tìm hiểu thêm

Sân bay và hàng không

Cải thiện quản lý, an toàn và bảo

mật và tuân thủ quy định.

Tìm hiểu thêm

Cảng và Hàng hải

Quản lý tài sản trong khi tăng cường tính bền vững và bảo mật của bạn.

Tìm hiểu thêm

Khám phá nền tảng Esri.

 Bắt đầu

_