ArcGIS Online

Bản đồ và phân tích: vị trí thông mình dành cho mọi người

ArcGIS Online là một nền tảng thành lập bản đồ hoàn chỉnh, được phát triển dựa trên nền tảng điện toán đám mây. Nền tảng này hỗ trợ người dùng tạo và chia sẻ bản đồ của mình cũng như thực hiện các công việc liên quan khác. ArcGIS Online do Esri phát triển, hoạt động theo cơ chế của một Phần mềm dịch vụ SaaS (Software-as-a-Service), đảm bảo tính bảo mật và có thể áp dụng cho các tổ chức với quy mô lớn.

Hỗ trợ đầy đủ cho những công việc liên quan đến Bản đồ, Ứng dụng của bạn

Bạn đều có thể làm được các công việc liên quan đến bản đồ, ứng dụng, thực hiện phân tích, quản trị, cộng tác, v.v… trên ArcGIS Online. Có vẻ các tính năng phức tạp này không phù hợp với những giải pháp thành lập bản đồ đơn giản, tuy nhiên sẽ sử dụng dễ dàng hơn trong tổ chức của bạn. Dưới đây là một số tính năng đặt biệt của ArcGIS Online:

 

Quy mô
Ứng dụng dành cho mọi người
Nội dung với chất lượng cao
Tự hỗ trợ
Quản trị
Bảo mật & Được tin cậy

Các tính năng nổi bật

Làm việc ngay với các bản đồ, ứng dụng và biểu mẫu có chứa dữ liệu của bạn

Ứng dụng cho mọi người

Bản đồ sẵn sàng để sử dụng

Hiển thị trực quan

Phân tích

Quản trị

Thị trường ArcGIS 

Giải pháp cho mọi lĩnh vực

An toàn và tin cậy

Công cụ cho nhà phát triển

Dùng thử ArcGIS