Esri Việt Nam - Tin tức

banner-foreground-product-gateway
IMG_0668

Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 11

Xem chi tiết

d8c2f458-5611-4b43-b7c3-ad7b616a9c97-sized

Cơ quan vẽ bản đồ của Vương quốc Anh (Ordnance Survey - OS) phát hành sản phẩm bản đồ đầu tiên hoàn toàn dựa vào Quy trình tự động hóa dựa trên nền tảng công nghệ của Esri.

Xem chi tiết

arcnews-banner-esriautodesk-wide_new

Sự hợp tác chiến lược giữa Esri và Autodesk

Xem chi tiết

Untitled

Thành phố Brampton, Canada - Tiết kiệm thời gian làm việc và ngân sách với GeoHub

Xem chi tiết

banner

Thành phố Madison, Canada sử dụng ArcGIS để làm mới trang Web dữ liệu mở

Xem chi tiết

cologne_1-lg

Lập kế hoạch quản lý Thành phố trong tương lai bằng công nghệ 3D của ESRI

Xem chi tiết

arcnews-article-smartcityhub-1
Smart City Hub đáp ứng nhu cầu của công dân hiện đại

Xem chi tiết

auwin19_3Detroit_banner-3
Ứng dụng công nghệ 3D thúc đẩy tái phát triển đô thị

Xem chi tiết

Untitled

Những bước đổi mới vượt bậc về bản đồ tại Ireland

Xem chi tiết

Ảnh 3d cổng thành tại di tích Thành cổ Quảng trị

Ứng dụng ArcGIS trong giáo dục di sản cho học sinh tại Quảng Trị.

Xem chi tiết

picturemessage_kczzrwzz.ml2

Hội thảo Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý CSDL quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Xem chi tiết

arcnews-banner-milwaukeeindustrial-wide

Ứng dụng GIS để tái đầu tư và phát triển khu công nghiệp Milwaukee - Mỹ

Xem chi tiết