Lưu trữ

Lưu trữ dữ liệu theo không gian và thời gian

________

Quản lý dữ liệu khối lượng lớn và tốc độ cao.

Quản lý dữ liệu giám sát để lưu lại và phân tích những vấn đề có liên quan nhất. Người dùng càng lưu trữ được nhiều dữ liệu càng dễ giải quyết được các vấn đề xẩy ra. ArcGIS Data Store được sử dụng để làm việc với dữ liệu này, dữ liệu từ các đối tượng di chuyển (như phương tiện giao thông,…) đến các cảm biến tĩnh (như trạm quan trắc thời tiết), dữ liệu là nền tảng cho mọi thứ và bộ lưu trữ dữ liệu của người dùng phản ánh điều đó.

Lưu trữ dữ liệu lớn theo không gian và thời gian

Sử dụng bộ lưu trữ out-of-the-box, ArcGIS Storage để lưu trữ khối lượng lớn dữ liệu giám sát và cho phép tổng hợp, cung cấp đầu ra nhanh chóng, việc lưu trữ có thể được thực hiện trên nhiều máy. Dữ liệu đầu ra có thể cấu hình cho phép các sự kiện của bạn được lưu trữ dưới dạng các đối tượng dễ dàng hiển thị trên bản đồ.

Tìm hiểu thêm về lưu trữ Big Data 

storage-spatiotemporal
storage-byod

Làm chủ kho dữ liệu của bạn

Bạn có đang lưu trữ dữ liệu lớn trong Hive, lưu trữ trên đám mây, một mạng lưới chia sẻ các file, hoặc một Hệ thống Hadoop Distributed File System? Chúng ta có thể tận dụng dữ liệu lưu trữ đó bằng cách kết nối trực tiếp để phân tích dữ liệu lớn sử dụng GeoAnalytics Server. Với GeoAnalytics Server, người dùng có thể linh hoạt lưu giữ kết quả phân tích của mình trong hệ thống GIS hoặc sao chép lại kết quả để lưu trữ trong bộ nhớ của riêng mình.

Tìm hiểu thêm về các giải pháp lưu trữ

Tích hợp với hệ thống GIS

Chúng tôi hiểu rằng dữ liệu có thể thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, vì vậy chúng tôi đã xây dựng nền tảng ArcGIS để dễ dàng thu thập và tích hợp dữ liệu vào hệ thống GIS của người dùng. Từ các dữ liệu lưu trữ có sẵn đến các tùy chọn bên ngoài, khai thác dữ liệu bạn cần, do đó, người dùng có thể tập trung vào theo dõi, phản hồi và phân tích dữ liệu.

Tìm hiểu thêm

storage-integration