Ứng phó khẩn cấp

Tự tin trong ứng phó với khủng hoảng

____________

emergency-response-banner-fg

Thông báo phản hồi với việc chia sẻ nhận thức tình huống

_________

Các sự cố nghiêm trọng, bao gồm thiên tai, khủng bố và tấn công mạng, đang ngày càng thường xuyên, dữ dội và phức tạp hơn. Chia sẻ dữ liệu dựa trên vị trí theo thời gian thực về phạm vi, quy mô và mức độ phức tạp của một cuộc khủng hoảng giúp ưu tiên ứng phó sự cố và đảm bảo rằng các nguồn lực phù hợp có sẵn để giúp cứu sống con người và tài sản. Chia sẻ nhận thức tình huống cho phép hợp tác và phối hợp giữa trung tâm điều hành và hiện trường, và trên khắp các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng đang làm việc cùng nhau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tầm nhìn rõ ràng trong suốt thời gian sự cố

_______

Trong một sự cố, việc triển khai một bộ công cụ thời gian thực cho các trung tâm điều hành và nhân viên hiện trường giúp mọi người liên kết với nhiệm vụ và giúp khôi phục trật tự cho sự hỗn loạn.

  • Nhanh chóng phân tích dữ liệu để phối hợp ứng phó sự cố, loại bỏ những nỗ lực trùng lặp và hướng dẫn những người phản hồi đầu tiên đến nơi cần giúp đỡ nhất.
  • Triển khai các ứng dụng di động để hợp lý hóa các đánh giá thiệt hại.
  • Tạo một bản đồ được chia sẻ để cho phép những người phản hồi đầu tiên, người thực thi pháp luật, các nhà lãnh đạo và công dân có thể hợp tác.

Các khả năng

____

Kết hợp thông tin để ra quyết định nhanh trong một cuộc khủng hoảng bằng cách sử dụng công nghệ vị trí thông minh từ Đám mây không gian địa lý Esri.

business-needs-capabilities-real-time-visualization-analytics

Trực quan hóa và phân tích theo thời gian thực

Có được khả năng hiển thị cho những công việc phân tán để giải quyết các vấn đề khi chúng phát sinh và theo dõi tất cả các hoạt động phản hồi. Tổng hợp các báo cáo thiệt hại nhanh chóng để đưa các nguồn lực có hạn chế vào sử dụng tốt nhất.

Tìm hiểu Big Data

 

 

business-needs-capabilities-field-operatioins

Hoạt động thực địa

Triển khai nhân sự và cảm biến để thu thập dữ liệu và báo cáo thiệt hại kể từ thời điểm xảy ra sự cố. Kết nối những người làm việc thực địa với các đồng nghiệp của họ để phối hợp các hành động mà không cần đến các trung tâm điều khiển.

Phối hợp các hoạt động thực địa

 

 

business-needs-capabilities-mapping-visualization

Lập bản đồ

Trực quan hóa thông tin của con người, địa điểm và tài nguyên để có được sự hiểu biết rõ ràng về rủi ro. Xem những gì đang xảy ra trên toàn tổ chức của bạn, lập các kế hoạch an toàn mạnh mẽ và nắm rõ những nơi phân bổ tài nguyên.

Trực quan hóa dữ liệu của bạn

 

 

 

Những yếu tố cần liên quan

Quản lý rủi ro

Biết rõ rủi ro và nơi chúng xảy ra với bản đồ thông minh. Tìm ra các biểu mẫu, xu hướng, các cộng đồng riêng lẻ trong suốt quá trình phản ứng và phục hồi.

 

An toàn và An ninh

Có một cái nhìn chủ động về những nhân tố khẩn cấp và nguy hiểm để phản ứng nhanh hơn và cứu được nhiều người hơn.

 

Nhận thức tình huống

Vào thời điểm xảy ra sự cố, đưa ra quyết định tốt hơn nhờ tích hợp, phân tích và hiển thị dữ liệu từ những cảm biến, thiết bị và phản hồi truyền thông xã hội.