Trực quan hóa và phân tích dữ liệu thời gian thực

Giá trị đích thực của dữ liệu thời gian thực và dữ liệu lớn

________

Hiểu biết sâu sắc về dữ liệu thời gian thực và dữ liệu lớn thông qua vị trí thông minh

overview-banner-layerstack

Chúng ta đã biết Internet of Things (IoT) thực chất để phân tích và hiển thị dữ liệu thời gian thực từ các cảm biến, thiết bị và nguồn dữ liệu truyền thông xã hội. Bằng cách áp dụng các phân tích theo không gian và thời gian sử dụng điện toán phân tán, người dùng có thể hiểu và khám phá các mô hình tiềm ẩn của dữ liệu cũng như xu hướng biến đổi của sự vật, hiện tượng trong khối lượng dữ liệu lớn. Dữ liệu phát trực tuyến giúp người dùng tăng khả năng giám sát hoạt động dù là họ đang theo dõi các tài sản di chuyển hay các cảm biến tĩnh. Với việc giám sát dữ liệu theo thời gian thực và phân tích dữ liệu lớn giúp người dùng tập trung vào các sự kiện quan trọng nhất để có thể đưa ra quyết định đúng đắn, đúng thời điểm.