ArcGIS Living Atlas of the World là bộ sưu tập thông tin địa lý quan trọng nhất trên toàn thế giới.
Bao gồm các bản đồ, ứng dụng, và các lớp dữ liệu để hỗ trợ công việc của bạn.

 

 

        Những điểm gì mới

Khai thác các đối tượng gần đây để đưa vào ArcGIS Living Atlas of the World, học về các sự kiện GIS, và phát hiện phương thức để sử dụng các nội dung.

DarkHillshadeSwissTrails

Giới thiệu Dark Hillshade

Dark Hillshade đa hướng đã tích hợp sẵn trong ArcGIS Living Atlas of the World và có thể dễ dàng thêm vào trong máy tính để bàn hoặc web maps/apps. Phiên bản dark hillshade mới cung cấp phông nền hoàn hảo để chồng xếp các lớp dữ liệu chuyên đề làm cho bản đồ địa hình của bạn có chiều cao mới.

PolarElevation
Filtering
CustomBasemapsWebinarRecording (1)

Elevation vùng cực Trái Đất có độ trung thực cao

Các cực của Trái đất là khu vực rất ít bản đồ. Ý thức được vấn đề biến đổi khí hậu là vấn đề cấp bách, cho nên cần phải lập bản đồ chất lượng cao để hiểu rõ sự tác động nó với các vùng cực của Trái đất.

Áp dụng Bộ lọc tạo lớp dữ liệu Living Atlas Layers Work

Nhiều lớp dữ liệu trong ArcGIS Living Atlas chứa nhiều nội dung ở vùng rộng hơn rất nhiều so với nhu cầu của các nhà phân tích. Hầu hết các nhà phân tích GIS chỉ cần làm việc với các đối tượng trong vùng nghiên cứu của họ. Bằng cách áp dụng Bộ lọc cho các lớp dữ liệu này có thể trích xuất chỉ những đối tượng cần thiết.

Webinar: Tùy chỉnh Basemaps

Webinar Tùy chỉnh Basemaps được ghi lại! Sẵn sàng đưa bản đồ của bạn lên cấp độ cao? Vector tiles cho phép lập bản đồ động và cung cấp khả năng linh hoạt để tạo bản đồ nền của bạn. Trong webinar này, chúng tôi sẽ giới thiệu sử dụng ArcGIS Vector Tile Style Editor như thế nào để cá nhân hóa bản đồ của bạn.

Trình duyệt nội dung

Tận dụng các nội dung GIS phong phú từ các lớp dữ liệu để hoàn thiện các sản phẩm bản đồ.

Tương tác với web maps để chuyển tải câu chuyện và giải đáp các vấn đề đặt ra.
maps
Bộ sưu tập các lớp dữ liệu để tạo bản đồ, scenes và phân tích.
layers
Hiển thị và phân tích với môi trường 3D trực quan.
scenes

Ứng dụng /Story Maps

Truy cập quy trình và công cụ lấy bản đồ làm trung tâm.

story-maps
Công cụ phân tích khôn ggian để định lượng đặc trưng và mối quan hệ của các đối tượng trong dữ liệu và hiển thị kết quả thành bản đồ, bảng biểu và biểu đồ.
tools

Sử dụng The ArcGIS Living Atlas of the World như thế nào

Khám phá

Khám phá bản đồ, ứng dụng và lớp dữ liệu được cung cấp bởi Esri và hàng ngàn tổ chức khác.

Kết hợp nội dung

Kết hợp với nội dung của người dùng để tạo bản đồ hay ứng dụng mới.

Thu nhận thông tin

Xem xét dữ liệu được hiển thị và giải quyết các vấn đề như thế nào.

card-highlighted (4)

Kết hợp nội dung và bắt đầu thiết lập

Mở các lớp dữ liệu trong ArcGIS Online Map Viewer để đánh giá nhanh dữ liệu có phù hợp với dự án của bạn.

Tạo dữ liệu cho bạn

Tạo bản đồ mới trong thời gian ngắn bằng cách thêm các lớp dữ liệu vào trong Map Viewer. Người dùng có thể sử dụng dữ liệu của mình kết hợp các lớp dữ liệu khác từ ArcGIS Living Atlas of the World

add-layer (3)

Tham gia Thảo luận

Tìm kiếm cộng đồng ArcGIS Living Atlas of the World trên GeoNet để chia sẻ ý tưởng và học hỏi từ những người khác.

Hỏi và trả lời

General info

What is the ArcGIS Living Atlas of the World?

How do users access this information?

Where can I get more information on the types of items available through the Living Atlas?

How much does it cost to use or contribute to the Living Atlas?

Contribute

Can I contribute to the Living Atlas?

I nominated an item for the Living Atlas. What happens now?

My item has been accepted into the Living Atlas. How do I find it?

Why would I want to contribute?

Community Maps Program

What is the Community Maps Program?

How do I contribute data to Community Maps?

What types of data does Community Maps accept?

Is there any pre-processing that needs to happen before the data is accepted for Community Maps?

How much does it cost to use the layers and basemaps or to contribute to Community Maps?

Do I retain control over my data?

Does Esri redistribute my contributed data?

How is Community Maps different from ArcGIS Open Data?

Kết nối với ArcGIS Living Atlas of the World

Twitter       GeoNet