Quản lý cơ sở hạ tầng

Định hướng hiệu suất tốt hơn

____________

facilities-management-banner-fg

Giữ tất cả mọi việc trong tầm kiểm soát

_________

Để quản lý và duy trì bất cứ cơ sở nào – an toàn, bảo mật và vận hành – là một quy trình phức tạp và tốn chi phí. Người quản lý cơ sở đạt được thành công với việc sử dụng sức mạnh của quản lý dữ liệu, phân tích và trực quan hóa. Quản lý cơ sở hạ tầng theo định hướng kỹ thuật số giúp các nhà lãnh đạo đánh giá được những rủi ro bảo mật, phát triển kế hoạch, bảo vệ nhân viên và tài sản, và cải thiện các hoạt động hằng ngày.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhìn thấy những hiệu quả vô hình

_______

Bản đồ thông minh giúp các nhà quản lý cơ sở hiểu về không gian và mọi người trong đó, và giám sát các hoạt động hằng ngày.

  • Nhận thức về hoạt động theo thời gian thực của không gian khuôn viên, tài sản tồn tại và điều kiện xây dựng.
  • Cải thiện tìm kiếm lối đi với bản đồ trong nhà.
  • Thấy được vị trí của yêu cầu dịch vụ hoặc cảnh báo khẩn cấp theo thời gian thực.
  • Lập bản đồ kế hoạch theo tầng cho không gian làm việc để tối thiểu hóa khoảng cách và tối đa hóa làm việc nhóm.
  • Cho cái nhìn sâu sắc vào mô hình di chuyển thông qua việc trực quan hóa và khám phá các cách để giảm thiểu chi phí, bảo vệ tài sản, và tăng cường an toàn.
  • Đơn giản hóa việc kết nối cấu trúc, cải tạo và duy trì dự án.

Các khả năng

____

Định hướng ra quyết định dựa theo dữ liệu và hiệu quả hoạt động với công nghệ vị trí thông minh từ Không gian địa lý Đám mây của Esri.

business-needs-capabilities-field-operatioins

Hoạt động thực địa

Cho phép phối cảnh vị trí theo các hoạt động thực địa thời gian thực và sử dụng bảng điền khiển giàu tính trực quan để thông báo quyết định. Thấy được cái gì có thể được hoàn thành thông qua việc thống nhất, thu thập và định hướng dữ liệu – thậm chí ở ngoại tuyến.

Kết nối các hoạt động thực địa

 

 

business-needs-capabilities-real-time-visualization-analytics

Trực quan hóa và phân tích theo thời gian thực

Nhận biết vị trí các lỗ hổng đang tồn tài trong doanh nghiệp của bạn và giám sát các tình huống thay đổi. Sử dụng dữ liệu lớn và công nghệ Iot để thực hiện nhanh, thông báo quyết định dựa trên thông tin được cập nhật gần nhất.

Tìm hiểu thêm về Big Data

 

 

business-needs-capabilities-mapping-visualization

Lập bản đồ

Trực quan mọi người, vị trí, và tài sản để cho phép một sự hiểu biết rõ ràng cho tất cả hoạt động ở thực địa. Thấy được cái gì đang diễn ra trong tổ chức, tạo kế hoạch chi tiết, và biêt được nơi kêt hợp và phân phối tài nguyên hiệu quả.

Trực quan hóa dữ liệu

 

 

 

Những yếu tố cần liên quan

Theo dõi và phân tích tài sản

Trực quan hóa các tài sản cố định và lưu động một cách sinh động. Triển khai các công cụ giải quyết vấn đề để thu thập thông tin vị trí một cách chính xác nhất và tình trạng của tài sản.

 

Hiệu quả hoạt động

Hợp lý hóa các dự án và xác định các khu vực cần cải thiện. Dựa vào dữ liệu có thẩm quyền để giảm lỗi và phân bổ nguồn lực tốt hơn.

 

 

Quản lý rủi ro

Hiểu rõ bản chất và nơi có rủi ro với bản đồ thông minh. Tìm kiến các biểu mẫu, xu hướng và duy trì liên lạc trong suốt quá trình phản ứng và phục hồi.