Quản lý rủi ro

Nhận thức được những điều không chắc chắn

____________

Lên kế hoạch hiệu quả và hành động nhanh chóng với vị trí thông minh

risk-mgmt-banner-fg

Chuẩn bị cho sự thay đổi của thế giới

_________

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và chính phủ phải đối mặt với rủi ro chưa từng có từ các thảm họa, sự thay đổi địa chính trị và các mối đe dọa an ninh. Họ có thể sử dụng trí thông minh vị trí để trực quan hóa rủi ro trên bản đồ thông minh, tìm ra mô hình và xu hướng trong big data và khả năng giữ liên lạc thông suốt trong kế hoạch phản ứng và giảm thiểu rủi ro. Quản lý rủi ro bằng phương pháp hiện đại này giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc và cứu được nhiều người hơn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhìn ra những rủi ro tiềm tàng mà người khác không thể thấy

_______

Bản đồ thông minh xác định chính xác các khu vực có rủi ro tiềm ẩn, tiết lộ những hiểu biết sâu sắc hơn về cách quản lý rủi ro và cung cấp một quan điểm chung giúp hợp lý hóa việc giao tiếp trong tất cả các giai đoạn quản lý rủi ro.

  • Nắm rõ nơi phân bổ các nguồn lực với phân tích đánh giá rủi ro dựa trên dữ liệu.
  • Sử dụng phân tích dự đoán để tìm ra các mô hình và xu hướng.
  • Chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực để hiểu rõ những tài sản, con người và các địa điểm bị ảnh hưởng.

Các khả năng

____

Tăng cường sự sẵn sàng, khả năng phản ứng và phục hồi bằng cách sử dụng công nghệ vị trí thông minh từ Đám mây không gian địa lý Esri.

business-needs-capabilities-data-collection-managment

Phân tích không gian và khoa học dữ liệu

Sử dụng vị trí làm yếu tố liên kết để khám phá các mô hình và xu hướng ẩn để nâng cao khả năng đánh giá rủi ro. Tạo lợi thế cạnh tranh bằng cách tích hợp vị trí vào các mô hình học máy và trí tuệ nhân tạo.

Nâng cao khả năng phân tích của bạn

business-needs-capabilities-real-time-visualization-analytics

Trực quan hóa và phân tích thời gian thực

Biết nơi các lỗ hổng tồn tại ngay lập tức trên toàn doanh nghiệp của bạn và theo dõi các tình huống thay đổi. Sử dụng dBig Data và công nghệ IoT để đưa ra quyết định nhanh chóng, sáng suốt dựa trên thông tin cập nhật mới nhất.

Tìm hiểu về Big Data

business-needs-capabilities-mapping-visualization

Lập bản đồ

Trực quan hóa con người, địa điểm và tài sản để hiểu rõ về rủi ro. Xem những gì đang xảy ra trong toàn tổ chức, lập các kế hoạch giảm thiểu rủi ro mạnh mẽ và biết nơi phân bổ nguồn lực.

Trực quan hóa dữ liệu của bạn

Những yếu tố cần liên quan

Nhận thức tình huống

Vào lúc sự việc xảy ra, đưa ra những quyết định đúng đắn bằng cách tích hợp, phân tích và hiển thị dữ liệu từ rất nhiều nguồn cảm ứng, thiết bị, và những phản hồi từ mạng xã hội

 

Ứng phó khủng hoảng

Ngay khi một sự kiện xảy ra, nhanh chóng xác định các khu vực chịu tác động, duy trì nhận thức hoạt đông, tiến hành đánh giá thiệt hại và thông báo cho các bên liên quan.

 

Theo dõi và phân tích tài sản

Hình dung tài sản lưu động và bất động sản một cách linh hoạt. Triển khai các công cụ giải quyết vấn đề để ghi lại chính xác vị trí và tình trạng tài sản của bạn