ArcGIS Enterprise

ArcGIS cung cấp các công cụ theo ngữ cảnh để lập bản đồ và lý luận không gian để bạn có thể khám phá dữ liệu và chia sẻ thông tin chi tiết dựa trên vị trí. ArcGIS là một ngôn ngữ hình ảnh phổ biến truyền cảm hứng cho sự thay đổi tích cực, cho phép bạn nhanh chóng nhìn thấy mọi thứ xảy ra và mọi thứ kết nối như thế nào.

Triển khai linh hoạt

Nâng tầm tổ chức với ArcGIS Enterprise

ArcGIS Enterprise là một thành phần quan trọng của nền tảng ArcGIS. Nó cung cấp cho bạn một Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) đầy đủ ngay phía sau tường lửa của bạn, trong cơ sở hạ tầng, tại chỗ và trên đám mây và làm việc với các hệ thống và chính sách của doanh nghiệp.

Flexible Deployment
Enterprise Ready
Build, Extend, and Automate

Dễ dàng bắt đầu với ArcGIS Enterprise

ArcGIS Enterprise là một nền tảng phân tích và lập bản đồ đầy đủ tính năng bao gồm một máy chủ GIS mạnh mẽ cộng với cơ sở hạ tầng GIS chuyên dụng trên nền web để tổ chức và chia sẻ công việc của bạn. Bạn có:

  • Cổng thông tin GIS quy mô doanh nghiệp để tổ chức và chia sẻ tài sản GIS.
  • Kho chứa dữ liệu để lưu trữ an toàn và truy cập nhanh vào bản đồ và dữ liệu.
  • Các tính năng GIS tùy chọn để có thể xử lý dữ liệu lớn và hình ảnh theo thời gian thực.
  • Thêm nhiều tính năng hơn khi bạn lựa chọn các mở rộng của máy chủ GIS.
  • Một cơ sở dữ liệu không gian quy mô doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm

what-you-get-image

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ


Esri cung cấp các tài nguyên giúp bạn khai thác tối đa khả năng của ArcGIS Enterprise, bao gồm tài liệu, hỗ trợ kỹ thuật và các bài tập và video đào tạo.