Xây dựng ứng dụng

Xây dựng Ứng dụng của riêng bạn, chỉ với thao tác kéo thả

Bạn không phải là một lập trình viên. Bạn không phải là một nhà thiết kế. Bạn cũng không phải là một chuyên gia về bản đồ. Bạn vẫn có thể xây dựng những ứng dụng bản đồ tuyệt vời mang đậm dấu ấn cá nhân và không cần lập trình code.

Xây dựng Ứng dụng Web thú vị và hữu ích

 

Tạo những ứng dụng web hiện đại và tốc độ phản hồi nhanh. Ứng dụng mở rộng chức năng với các widget cho phép bạn kéo, thả, và cấu hình tùy ý.

Tip: Sử dụng Swipe để quan sát chi tiết hơn. Quan sát bên dưới lớp dữ liệu, hoặc xem xét tác động đến mỗi sự kiện ví dụ như sạt lở đất ở Oso, Washington năm 2014.

Trải nghiệm thử với Web AppBuilder for ArcGIS hoặc Esri Story Map.

Xây dựng Duy Nhất Một Ứng dụng cho mọi Nền tảng

 

Đa nền tảng hoặc một nền tảng, xây dựng ứng dụng để chạy trên tất cả các thiết bị bao gồm iOS, Android,  Windows, OS X, và Linux. Dễ dàng và nhanh chóng tạo mẫu ứng dụng.

Tip: Tải những đoạn code mẫu được cung cấp bởi Esri để test những chức năng rời rạc mà bạn cần sử dụng để cấu hình cho ứng dụng của mình. Thử trải nghiệm với AppStudio for ArcGIS.

1

Chia sẻ với Cộng đồng hay Cá nhân

 

Kiểm soát những người có thể thấy ứng dụng của bạn với quyền chia sẻ. Chia sẽ lên online cho hàng triệu người xem. Hoặc, chia sẽ với 1 số nhóm hay những cá nhân mà bạn chọn.

Tip: Nhúng ứng dụng vào trang web hoặc blogs. Trải nghiệm thử với Esri Story Maps.