BusinessAnalyst

ArcGIS Business Analyst

------

Đánh giá thị trường dựa trên vị trí

business-analyst-overview-banner-laptop-foreground-hero

Nhận thấy các cơ hội rõ ràng bằng cách sử dụng sản phẩm ArcGIS Business Analyst. Thông qua máy tính để bàn, web và ứng dụng di động, ArcGIS Business Analyst cung cấp trí thông minh dựa trên vị trí để lập kế hoạch, lựa chọn vị trí và phân khúc khách hàng. Kết hợp dữ liệu nhân khẩu học, lối sống và chi tiêu với các phân tích dựa trên bản đồ để đưa ra các báo cáo chính xác.

Lợi ích

business-analyst-overview-how-will-you-use-data-and-reports
Dữ liệu và báo cáo

Dữ liệu hỗ trợ việc quyết định lựa chọn vị trí

Thực hiện cách tiếp cận dựa trên dữ liệu để xác nhận các giả định của bạn về vị trí. Kết hợp dữ liệu độc quyền về địa điểm và giá trị tài sản với dữ liệu về khách hàng tiềm năng. Đưa ra dự đoán chính xác bằng cách sử dụng dữ liệu hiện tại và những dự án 5 năm

Sức mạnh phân tích

Công cụ để lựa chọn địa điểm và lập kế hoạch cho thị trường

Phân tích thị trường để lên kế hoạch mở rộng hoặc cắt giảm. Các công cụ bao gồm hồ sơ người tiêu dùng, tiềm năng thị trường, dự báo bán hàng, thời gian lái xe và phạm vi theo bán kính. Bạn có thể thực hiện phân tích nhân khẩu học, chọn các vị trí của cơ sở, tạo các khu vực thương mại xung quanh một địa điểm và xác định thị trường cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình

business-analyst-overview-how-will-you-use-powerful-analytics
business-analyst-overview-how-will-you-use-stunning-infographics
Đồ họa ấn tượng

Hiển thị phân tích của bạn một cách hấp dẫn

Tạo bản đồ với đồ họa hấp dẫn bằng các thông tin và dữ liệu của bạn từ Esri, chẳng hạn như nhân khẩu học, hồ sơ thị trường, nhà ở và giáo dục, và dân số có nguy cơ. Tùy chỉnh đồ họa cho thương hiệu của bạn. Chia sẻ bản đồ của bạn trên màn hình hoặc xuất dưới dạng tệp PDF, HTML hoặc hình ảnh để phân phối dễ dàng.

Quy hoạch khu vực

Quy trình công việc cải thiện hoạch định chiến lược trên địa bàn

Ổn định mạng lưới của bạn để giúp người lãnh đạo quản lý từng vị trí được phân bổ được tốt hơn. Sử dụng quy trình làm việc tự động để thiết lập địa bàn, phân bổ vị trí và phân tích thâm nhập thị trường. Xác định các vị trí hoạt động kém. Dự đoán KPI cho các vị trí được đề xuất. Tích hợp nhiều lớp dữ liệu để phân tích sự phù hợp của vị trí.

business-analyst-overview-how-will-you-use-area-planning
business-analyst-overview-how-will-you-use-customer-segmentation
Phân khúc khách hàng

Nhắm tới mục tiêu khách hàng mới và khách hàng hiện tại

Hiểu sở thích và nhu cầu của khách hàng để biết ai cần nhắm mục tiêu và làm thế nào để thu hút họ. Chia khách hàng thành các nhóm mục tiêu. Tìm nhân khẩu học bao gồm tuổi, thu nhập, giới tính, quy mô gia đình và lịch sử sức khỏe. Tìm hiểu những gì mọi người thích sử dụng dựa trên dữ liệu về lối sống và hành vi.

ArcGIS Business Analyst làm việc như thế nào

business-analyst-overview-how-it-works-step-1

Bước 1

Xác định các khu vực để phân tích dựa trên các tình huống quan trọng đối với lĩnh vực của bạn từ việc lựa chọn địa điểm cho bất động sản đến các địa điểm trú ẩn để ứng phó khẩn cấp.

business-analyst-overview-how-it-works-step-2

Bước 2

Phân tích các khu vực bằng cách sử dụng dữ liệu Nhân khẩu học Esri cùng với dữ liệu của riêng bạn. Giải thích kết quả trong bối cảnh không gian, thực hiện phân tích thị trường và tạo ra các bản đồ đẹp mắt.

business-analyst-overview-how-it-works-step-3

Bước 3

Trình bày kết quả của bạn với các báo cáo tùy chỉnh và các câu chuyện với đồ họa tuyệt đẹp dựa trên bản đồ để thể hiện phân tích của bạn.

Chick-fil-A
Horwath HTL Canada
The Shopping Center Group
Bệnh viện vi mô Emerus
Datastory Consulting
MarketSource

Khả năng phân tích kinh doanh được tích hợp đầy đủ trong ArcGIS

__________

Có sẵn bất cứ nơi nào bạn cần, trên mọi thiết bị, mọi nơi, mọi lúc. Công cụ phân tích kinh doanh có thể được triển khai vào quy trình công việc hiện tại của bạn dưới dạng giải pháp SaaS của trình duyệt web hoặc là một phần sẵn sàng của hệ sinh thái ArcGIS.

business-analyst-overview-fully-integrated-platform