Ứng dụng dành cho cộng đồng

Liên kết độc giả

Các cấp chính quyền, tổ chức phi lợi nhuận, nhà báo, các doanh nghiệp có nhu cầu tương tự cần các biện pháp hiệu quả hơn để giao tiếp với độc giả. Các ứng dụng ArcGIS hỗ trợ mạnh mẽ cho nhu cầu tiếp cận công chúng trên diện rộng hoặc trong một vài lĩnh vực chuyên biệt.

Chia sẽ Thông tin và Câu chuyện của bạn

 

Trải nghiệm trên 30 mẫu ứng dụng  khác nhau có thể tùy chỉnh cấu hình và những chức năng kể chuyện trong Esri Story Maps. Tạo ra các ứng dụng dựa trên bản đồ để sử dụng trong tổ chức của bạn, nhúng các trang web, hoặc chia sẽ rộng rãi cho toàn thế giới. Với những ứng dụng này bạn có thể:

  • Kết nối cộng đồng
  • Trình bày kế hoạch, dự án, và cấu trúc cơ sở hạ tầng
  • Giao tiếp với khách hàng
  • Tập hợp ý kiến/bình luận, nguồn đầu vào, và dữ liệu của cộng đồng
  • Hỗ trợ và hướng dẫn người ra quyết định
  • Tập hợp nhóm người ủng hộ của bạn

Kết nối mọi người vào Dữ liệu

 

Mọi người đều dễ dàng tìm kiếm các thông tin đáng tin cậy mà họ cần, bao gồm – người dân, nhà báo, học giả, các đơn vị khởi nghiệp, thậm chí những người trong tổ chức của bạn. Dễ dàng truy cập thông qua các cổng thông tin chứa dữ liệu mở. Cung cấp nguồn dữ liệu GIS có sẵn bằng cách sử dụng ArcGIS Open Data nên họ dễ dàng liên kết và giao tiếp với độc giả của mình.

Cùng nhau Sáng tạo và Thực hiện

 

Trao cho độc giả quyền truy cập dữ liệu, bản đồ, và ứng dụng để họ có thể tạo nên những sản phẩm chứa thông tin mới và thực hiện để đem lại lợi ích cho cộng đồng. Ngoài ra, sẽ có không gian để các cấp chính quyền, tổ chức phi chính phủ, các đơn vị khởi nghiệp, doanh nghiệp, và người dân có thể trao đổi làm việc với nhau để định hướng xa hơn, hoặc là giải quyết vấn đề về ứng dụng.