CityEngine_220

ArcGIS CityEngine

____

Phần mềm thiết kế thành phố 3D nâng cao

city-engine-banner-decor

CityEngine là phần mềm mô hình 3D nâng cao để tạo ra môi trường đô thị rộng lớn, dễ dàng tương tác trong thời gian ngắn hơn so với các mô hình kỹ thuật truyền thống. Các thành phố người dùng tạo ra với CityEngine có thể dựa trên dữ liệu GIS trong thế giới thực hoặc giới thiệu một thành phố mô phỏng về quá khứ, hiện tại hoặc tương lai.

Xây dựng toàn bộ thành phố 3D

____

Tạo một thành phố lớn cùng một lúc thay vì lập mô hình từng tòa nhà riêng lẻ. CityEngine hỗ trợ hiệu chỉnh nhanh chóng phong cách kiến trúc hoặc các đối tượng khác của thành phố để người dùng có thể dễ dàng sáng tạo nhiều kịch bản thiết kế.

city-engine-mediatextsplit-design-urban-environments

Thiết kế môi trường đô thị

Tạo mô hình 3D để hiển thị các thay đổi theo kế hoạch và thiết kế thay thế. Chia sẻ thiết kế của người dùng với các đại diện 3D về các điều khoản quy định sử dụng đất. Chia sẻ nhiều thiết kế thay thế với nhóm của bạn hoặc các bên liên quan để thu thập phản hồi.

Sáng tạo nội dung 3D chuyên nghiệp

CityEngine tích hợp dễ dàng với các pipeline mới được xây dựng của người dùng. Mang vào các tòa nhà chủ đạo hoặc các loại hình tài sản khác để xây dựng bối cảnh 3D xung quanh. Xuất nội dung công việc trở lại vào phần mềm trực quan nâng cao hoặc mô hình game của bạn. Tự động hóa quy trình công việc của người dùng với đoạn script lập trình và Python.

city-engine-mediatextsplit-master-3d-content-creation
city-engine-mediatextsplit-bring-community-vision-life

Mang tầm nhìn cộng đồng của bạn vào cuộc sống

CityEngine hỗ trợ người dùng đưa ra quyết định hiệu quả để đem lại lợi ích cho cộng đồng trong thời gian dài. Sử dụng nó để cải thiện trải nghiệm hình ảnh 3D sáng tạo và năng động. Sức mạnh trực quan 3D của CityEngine cho bạn thấy các mối liên kết dự án, tính khả thi và mức độ triển khai.

Xây dựng thành phố trong 5 bước cơ bản

city-engine-tabcontent-5-steps-1-choose-area

1. Chọn Khu vực

Tìm khu vực quan tâm. Sử dụng chức năng ‘Get Map Data’ – Lấy Dữ liệu Bản đồ để thêm bản đồ nền và dữ liệu địa hình.

2. Vẽ và Thiết kế

Thêm hoặc vẽ mới các đối tượng đường, khối nhà, hoặc thửa.

city-engine-tabcontent-5-steps-2-sketch-design
city-engine-tabcontent-5-steps-3-add-3d

3. Dựng 3D

Chuyển đổi dữ liệu 2D sang mô hình 3D. Thêm tầng thượng, nội thất, cây xanh, và các loại hình tài sản 3D khác.

4. Bổ sung Chi tiết

Kết cấu và vật liệu bề mặt của tòa nhà của bạn. Bổ sung thêm chi tiết cho các mô hình 3D.

city-engine-tabcontent-5-steps-4-add-details
city-engine-tabcontent-5-steps-5-export

5. Xuất

Xuất thành phố 3D sau khi hoàn thiện lên trên nền web, trải nghiệm thực tế ảo VR, mô hình game hoặc vào geodatabase.

Quy hoạch Đô thị ở Marseille
Tạo một mô hình khuôn viên 3D ảo
Tái thiết lập phối cảnh Thành phố Munich
Mô phỏng trực thăng thực tế
Tái xây dựng Vitoria-Gasteiz
Giải pháp mới cho các thành phố lịch sử
city-engine-overlay-split-decor

Tích hợp với ArcGIS

City Engine là một ứng dụng độc lập trên nền dekstop có thể nhập bất kỳ dữ liệu vectơ không gian địa lý để bắt đầu tạo dựng thành phố. CityEngine hỗ trợ hoàn toàn với cơ sở dữ liệu địa lý của Esri (bao gồm kết cấu multipatch) và định dạng shapefile của Esri. Kết nối CityEngine với ArcGIS Online để đưa dữ liệu địa hình và bản đồ nền 3D và xuất bản các phối cảnh 3D lên trên đám mây.