Ứng dụng ArcGIS dành cho điều tra hiện trường

 

Sử dụng GIS trong công tác nội nghiệp và hiện trường

Các ứng dụng ArcGIS thu thập thông tin ngoài thực địa sử dụng ưu thế của tin hiệu GPS để cải thiện độ chính xác về tọa độ của dữ liệu thu thập đồng thời tăng khả năng giám sát đối với các hoạt động thu thập thông tin này. Giảm hay dần thay thế việc điều tra dựa trên bản đồ giấy. Đảm bảo tất cả thành viên ngoài hiện trường và nội nghiệp cùng sử dụng chung một nguồn dữ liệu, giảm lỗi xảy ra do sự không đồng bộ dữ liệu mang đến, tăng năng suất lao động và tiết kiệm chi phí.

Sử dụng quy trình phù hợp cho hoạt động điều tra hiện trường

Việc kết hợp các ứng dụng ArcGIS một các linh hoạt và phù hợp với từng tiêu chí đặc thù công việc là vô cùng quan trọng để phục vụ công tác điều tra hiện trường và sử dụng trong nội nghiệp

Lập kế hoạch

ArcGIS bao gồm các ứng dụng chuyên nghiệp trong xây dựng bản đồ: ArcMap và ArcGIS Pro, ứng dụng này cũng cung cấp các công cụ cho phép lên kế hoạch tối ưu khi điều tra ngoài hiện trường.

1-Field

Tối ưu hóa quy trình

Tạo quy trình công việc và giao nhiệm vụ cho cán bộ điều tra ngoại nghiệp theo quy trình được thiết kế trước sẽ giúp tăng năng suất lao động, giảm thời gian và chi phí hoạt động

Với ứng dụng Workforce for ArcGIS, người quản lý có thể giao việc và người thực hiện báo cáo lại trạng thái công việc được giao.

Capture

Chỉ đường

Với ứng dụng Navigator for ArcGIS sẽ hỗ trợ người điều tra tìm được tuyến đường tối ưu nhất khi đi đễn một địa điểm xác định, hay lên kế hoạch khi di chuyển qua nhiều địa điểm

Tìm hiểu thêm Navigator for ArcGIS

Navigate

Thu thập dữ liệu

Việc thu thập dữ liệu ngoài thực địa yêu cầu một giải pháp chuyên biệt, bạn có thể đưa tất cả thông tin cần thiết lên bản đồ thu thập: Thông tin, ảnh, mẫu khảo sát

Collector for ArcGIS: Thu thập dữ liệu trực tiếp dựa trên bản đồ tham chiếu

Survey123 for ArrcGIS: Thu thập dữ liệu dựa trên mẫu phiếu khảo sát

Drone2Maps for ArcGIS: Sử dụng Drone để thu thập dữ liệu dạng ảnh

Mappt-E-Trio

Theo dõi theo thời gian thực

Với ứng dụng Operations Dashboard for ArcGIS sẽ giúp nhà quản lý theo dõi được sự thay đổi của dữ liệu theo thời gian thực dưới dạng các bảng, biểu đồ, cảnh báo để từ đó đưa ra những quyết định phù hợp.