Ứng dụng trong văn phòng

Ra Quyết Định Tốt Hơn với Geopgraphic Insights

 

Dù bạn là một nhà quản lý điều hành cần quan sát vị trí tài sản hay là một nhà phân tích thị trường quan tâm đến vấn đề hiểu biết về hồ sơ khách hàng trong các khu vực nhắm tới, bạn có thể sử dụng Ứng dụng ArcGIS trong Văn Phòng để ra quyết định nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian. Trực quan hóa dữ liệu của bạn trong bối cảnh địa lý và thu được kết quả dựa trên vị trí mà bạn có thể bỏ lỡ.

Tìm Khu Vực Kinh Doanh Thương Mại Phù Hợp

Trực quan

Lập bản đồ về khách hàng tiềm năng, khu vực bán hàng, và vị trí tiềm năng. Kết hợp chúng với dữ liệu về nhân khẩu học, lối sống, và sinh hoạt phí.

Nhận thức

Tiếp cận thị trường và thông tin khách hàng để lựa chọn các khu vực kinh doanh tiềm năng. Thấy được tầm nhìn xa trong kinh doanh mà bạn đã bỏ lỡ.

Quyết định

Tìm các khu vực phù hợp với các tiêu chí thị trường do bạn đặt ra để đem lại lợi nhuận tốt nhất.

Tối Ưu Hóa Việc Quản Lý Tài Sản

Trực quan

Lập bản đồ về tài sản, mạng lưới, hạ tầng, và thứ tự công việc để hiểu về mối liên hệ giữa chúng với nhau. Sự thay đổi dữ liệu thời tiết, địa hình, ảnh vệ tinh, và thực địa.

Nhận thức

Hiểu rõ hơn về hiệu suất quản lý tài sản và hiệu quả xử lý công việc của cá nhân. Vị dụ như việc nhận diện khách hàng sẽ bị ảnh hưởng bởi việc hư hỏng đường ống nước và theo dõi thứ tự công việc được giao.

Quyết định

Nhận hình ảnh theo thời gian thực về hiệu suất quản lý tài sản, lịch sử bảo trì, và kế hoạch kiểm tra định kỳ. Cái thiện tài nguyên quy hoạch và giảm chi phí vận hành cho việc quản lý tài sản doanh nghiệp.

"ArcGIS là một minh chứng giá trị thông qua việc cải thiện những vấn đề nhìn thấy được trong công tác vận hành cũng như hiệu quả về việc nhận thức."

Warner De Gooijer – Cisco Systems, Inc.

Xem Xét và Đánh Giá Cảnh Quan Quy Hoạch

Review

Trực quan

Tạo bối cảnh thực tế và trực quan hóa việc quy hoạch đô thị, kiến trúc, và thiết kế trên nền 3D.

Nhận thức

Quan sát được tòa nhà nào khi xây dựng xong sẽ chắn tầm nhìn, đổ bóng, và phản xạ nhiệt.

Quyết định

Xác định được những tòa nhà sẽ đưa vào xây dựng và những kịch bản phù hợp với tầm nhìn chung của thành phố.

Giám Sát Biến Động Sử Dụng Đất

Trực quan

Từ sự hiểu biết về việc phá hủy rừng và mất môi trường sống, để ứng phó với thiên tai và các nghiên cứu về tác động môi trường, bạn nhận được khái niệm trực quan tốt nhất từ hình ảnh vệ tinh và từ drone.

Nhận thức

So sánh trực quan khu vực bạn quan tâm theo thời gian và định lượng mức độ thay đổi đất sử dụng. Thực hiện phân tích để khai thác dữ liệu ý nghĩa hơn. Sử dụng meta data để hiểu hơn về hình ảnh.

Quyết định

Đánh giá tác động của thay đổi môi trường và tăng trưởng đô thị. Cải thiện quản lý và hoạt động lâm nghiệp. Xác định vị trí  cần đội phản ứng khẩn cấp. Quản lý xâm lấn thực vật.