Lập kế hoạch cho sự bền vững

Xây dựng cộng đồng kiên cường

____________

urban-planning-banner-fg

Tạo ra sự thay đổi với một kế hoạch hoàn chỉnh

_________

Một cộng đồng thường liên tục phát triển và rất phức tạp. Các nhà hoạch định thành phố phải đối mặt với những áp lực như gia tăng dân số, biến đổi khí hậu, thay đổi nhân khẩu học theo tuổi và di cư, và thúc đẩy cạnh tranh trong môi trường toàn cầu. Khi cần hiểu rõ hơn tác động của các dự án đối với người dân và khu vực xung quanh, các nhà quy hoạch có thể sử dụng bản đồ thông minh và phân tích không gian. Cách tiếp cận này trao quyền cho các quyết định chủ động và chính xác nhằm hỗ trợ các cộng đồng, thành phố và thị trấn và người dân của họ phát triển kiên cường và bền vững.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhìn thấy một tương lai thịnh vượng

_______

Bản đồ thông minh giúp các nhà quy hoạch xây dựng các cộng đồng kiên cường, bền vững với sự phát triển lâu dài về kinh tế và môi trường. Vị trí thông minh có thể trợ giúp bạn ra những quyết định quan trọng về sử dụng đất, chuẩn bị khẩn cấp, giao thông, không gian công cộng và khu dân cư hoặc thương mại.

  • Xác định các khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu.
  • Phân tích và hiểu vai trò của cộng đồng của bạn trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên địa phương và toàn cầu.
  • Sử dụng bản đồ, mô hình và trực quan 3D để đo lường tác động.
  • Nâng cao các mục tiêu bền vững bằng cách đo lường, giám sát và báo cáo tiến độ.
  • Tạo các kế hoạch ứng phó chủ động để đối phó với các mối nguy hiểm và thiên tai.

Các khả năng

____

Nâng cao khả năng lập kế hoạch cho sự phát triển bền vững với công nghệ vị trí thông minh từ Đám mây Không gian địa lý của Esri.

business-needs-capabilities-mapping-visualization

Lập bản đồ

Trực quan hóa con người, địa điểm và các tài sản để có được cái nhìn rõ ràng về cộng đồng. Xem những gì đang diễn ra trên toàn thành phố, hiểu rõ hơn những nhu cầu của cộng đồng và biết nơi cần phân bố các nguồn tài nguyên.

Trực quan hóa dữ liệu của bạn

 

 

business-needs-capabilities-spatial-analysis-data-sciences

Phân tích không gian và Khoa học dữ liệu

Sử dụng vị trí như nguyên tố kết nối chính để tìm ra những biểu mẫu bị ẩn và xu hướng cho các kế hoạch phát triển bền vững. Nhận thông tin nhanh hơn, toàn diện hơn bằng cách tích hợp thông tin vị trí vào các mô hình học máy và trí tuệ nhân tạo.

Nâng cấp phân tích của bạn

 

 

business-needs-capabilities-3d-gis

Phân tích và hiển thị 3D

Trích xuất giá trị từ dữ liệu của bạn để giải quyết vấn đề và xem các mẫu, xu hướng và các mối quan hệ ẩn. Nâng cao dữ liệu của bạn một cách trực quan và chia sẻ tầm nhìn của bạn một cách dễ dàng với những người khác.

Tương tác với dữ liệu

 

 

 

Những yếu tố cần liên quan

Tương tác với người dân

Giao tiếp với bản đồ, ứng dụng và bảng điều khiển để thúc đẩy công bằng xã hội và vượt qua sự thỏa mãn.

 

Phát triển kinh tế

Tìm kiếm cơ hội phát triển và xác định các hướng đầu tư. Tìm ra thế mạnh của mỗi cộng đồng riêng biệt.

 

Phân tích và quy hoạch theo từng khu vực

Lựa chọn vị trí tốt nhất dựa trên công nghệ vị trí thông minh, dữ liệu phức tạp và sự phân tích.