Phân tích địa điểm và quy hoạch theo từng khu vực

Chọn những địa điểm tốt nhất

____________

site-analysis-territory-planning-fg

Hỗ trợ cho sự thành công lâu dài

_________

Cạnh tranh với cả các doanh nghiệp bán hàng trực tiếp và các nhà bán lẻ trực tuyến, các doanh nghiệp ngày nay không thể chọn một địa điểm không tốt. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đổi mới sử dụng trí thông minh vị trí để dự báo lợi nhuận cho các vị trí tiềm năng và sắp đặt mạng lưới các địa điểm, để đưa ra lựa chọn địa điểm và quyết định kế hoạch tiếp thị đúng đắn nhất.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhìn ra những cơ hội phát triển tiềm năng mà người khác không thể thấy

_______

Bản đồ thông minh cho thấy hiệu suất cửa hàng hiện tại hoặc dữ liệu khách hàng dựa trên bối cảnh là vị trí và cơ hội thị trường. Phân tích không gian cho phép lựa chọn các địa điểm có lợi nhất dựa trên các cơ hội cạnh tranh, dữ liệu nhân khẩu học và chuỗi cung ứng.

  • Xác định và nhắm mục tiêu đến các địa điểm mang lại lợi nhuận cao nhất
  • Đưa ra các quyết định phát triển lặp lại ở cùng quy mô
  • Tránh thất thoát doanh số và gây nguy hiểm cho tình hình kinh doanh hiện tại
  • Tối ưu hóa việc kết nối giữa mua hàng trực tuyến và khách hàng mua hàng trực tiếp tại cửa hàng
  • Đem lại hiệu quả tốt nhất từ việc kết hợp thông tin cửa hàng, thị trường và hàng hóa.

Các khả năng

____

Trao quyền lựa chọn địa điểm dựa trên dữ liệu và lập kế hoạch cho từng khu vực với công nghệ vị trí thông minh từ Đám mây không gian địa lý Esri.

business-needs-capabilities-spatial-analysis-data-sciences

Phân tích không gian và khoa học dữ liệu

Sử dụng vị trí làm yếu tố liên kết để khám phá các mô hình và xu hướng ẩn giúp nâng cao phân tích thị trường và khách hàng. Tạo lợi thế cạnh tranh bằng cách tích hợp vị trí vào các mô hình học máy và trí tuệ nhân tạo.

Nâng cao khả năng phân tích của bạn

business-needs-capabilities-field-operatioins

Quản lý hoạt động thực địa

Có được quan điểm quan trọng về các hoạt động ngoài hiện trường theo thời gian thực và sử dụng bảng điều khiển giàu dữ liệu để thông báo các quyết định. Xem những gì có thể được thực hiện thông qua làm việc cùng với sự hiểu biết chung về các điều kiện, ngay cả khi ngoại tuyến.

Tìm hiểu về quản lý hoạt động thực địa

business-needs-capabilities-mapping-visualization

Lập bản đồ

Trực quan hóa con người, địa điểm và tài sản để đạt được những hiểu biết quan trọng về khách hàng và đối thủ cạnh tranh. Xem những gì đang xảy ra trên một mạng lưới các địa điểm cửa hàng, tạo các kế hoạch kinh doanh mạnh mẽ và biết nơi phân bổ nguồn lực.

Trực quan hóa dữ liệu của bạn

Những yếu tố cần liên quan

Phân tích khách hàng và thị trường

Tin tưởng vào dữ liệu thay vì phỏng đoán mà không có cơ sở nào, để tìm ra những khách hàng tốt nhất, xác định thị trường mục tiêu, chiến lược tiếp thị và hướng tăng trưởng.

Số hóa chuỗi cung ứng

Quản lý việc số hóa chuỗi cung ứng của bạn để tìm ra cách thức giúp tăng hiệu quả hoạt động, sự tin cậy và mức độ hài lòng của khách hàng.

 

Công tác hậu cần và việc hoàn thành nhiệm vụ

Sắp xếp các hoạt động vận chuyển phức tạp để đảm bảo sự cung ứng và hàng hóa của bạn sẽ đến được đúng nơi chúng cần đến và trong khoảng thời gian yêu cầu.

Tìm hiểu thêm về Phân tích và quy hoạch theo từng khu vực