Tương tác với người dân

Tập trung vào tương tác mạnh mẽ

____________

community-engagement-banner-fg

Làm việc để hướng tới tương lai mà tất cả mọi người đều mong muốn

_________

Những thay đổi xã hội chưa từng có và nhu cầu kinh tế khiến các thành phố gặp khó khăn trong việc duy trì và ưu tiên gắn kết cộng đồng và lên kế hoạch để cân bằng công bằng cho tất cả mọi người. Các nhà hoạch định thành phố, chủ doanh nghiệp và cư dân có thể tập hợp những thông tin dựa trên vị trí xung quanh mình để làm việc cùng nhau, chia sẻ ý tưởng, thực sự cải thiện và nâng cao tương tác với công dân.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhìn thấy sự kết nối trong cộng đồng

_______

Giao tiếp và hợp tác giúp cộng đồng tăng cường hòa nhập và vượt qua sự tự mãn. Khuyến khích sự tham gia của công chúng sớm và thường giúp mang lại sự minh bạch và trách nhiệm cho quá trình ra quyết định. Sử dụng cách tiếp cận dựa trên vị trí giúp các nhà lãnh đạo hiểu rõ hơn nhu cầu của các thành viên trong cộng đồng.

  • Xác định nhu cầu hoặc khoảng cách trong giáo dục, nhà ở giá cả phải chăng và chăm sóc sức khỏe.
  • Giải quyết các bất bình đẳng xã hội bằng cách kết hợp dữ liệu, đầu vào công cộng và phản hồi.
  • Chỉ ra nơi công việc đang được thực hiện và truyền đạt giá trị của nó.
  • Cung cấp các công cụ giao tiếp trực quan, như bản đồ, ứng dụng và bảng điều khiển, để chia sẻ tiến trình, thông báo cho công chúng và đưa các sáng kiến vào cuộc sống.
  • Kết nối các đối tác cộng đồng, chẳng hạn như các trường đại học, các tổ chức phi chính phủ (NGO) và các tổ chức phi lợi nhuận, để đạt được các mục tiêu chung.

Các khả năng

____

Thu thập ý kiến công chúng, khuyến khích sự tham gia của người dân và thúc đẩy cách tiếp cận dựa trên dữ liệu để giải quyết vấn đề với công nghệ vị trí thông minh từ Đám mây không gian địa lý Esri.

business-needs-capabilities-mapping-visualization

Lập bản đồ

Tập hợp xung quanh một bản đồ thông minh được chia sẻ để cho và nhận tương tác khi xem xét các kế hoạch được đề xuất. Điều chỉnh tăng dần và làm việc theo hướng đồng thuận.

Trực quan hóa dữ liệu của bạn

 

business-needs-capabilities-field-operatioins

Hoạt động thực địa

Triển khai các ứng dụng dễ sử dụng để thu thập phản hồi thông qua dịch vụ cộng đồng để điều chỉnh các dịch vụ phù hợp với nhu cầu của cộng đồng.

Phối hợp thực địa

 

 

business-needs-capabilities-spatial-analysis-data-sciences

Phân tích không gian và khoa học dữ liệu

Lập bản đồ và phân tích không gian giúp chính phủ hiểu rõ hơn về cộng đồng của họ và giúp công dân hiểu được các sáng kiến có thể cải thiện khả năng sống và khả năng phục hồi.

Nâng cấp phân tích của bạn

 

 

 

Những yếu tố cần liên quan

Phân tích thị trường và khách hàng

Tin tưởng vào dữ liệu thay vì phỏng đoán mà không có cơ sở nào, để tìm ra những khách hàng tốt nhất, xác định thị trường mục tiêu, chiến lược tiếp thị và hướng tăng trưởng.

 

Phát triển kinh tế

Tìm ra những cơ hội chiến lược và xác định những nơi cần đầu tư cho cộng đồng. Nhìn thấy những thế mạnh đặc trưng của cộng đồng.

 

 

Lập kế hoạch cho sự phát triển bền vững

Lập kế hoạch xây dựng một cộng đồng kiên cường và phát triển bền vững lâu dài về kinh tế và môi trường bằng cách đo lường và thích ứng với mọi sự thay đổi.