Phân tích không gian và khoa học dữ liệu

_____

Phân tích với Khoa học về vị trí

overview-banner-layerstack

Kết nối các thành phần với bộ phương pháp phân tích và thuật toán không gian toàn diện nhất hiện có. Sử dụng vị trí làm chủ đề liên kết để khám phá các đặc trưng còn ẩn sau số liệu, cải thiện mô hình dự đoán và tạo lợi thế cạnh tranh. Tận dụng thế mạnh của phân tích không gian và khoa học dữ liệu theo yêu cầu và quy mô với Esri Geospatial Cloud.

Biến đổi các vấn đề cần xử lý thành các câu trả lời không gian

The Science of Where - Mở khóa tất cả tiềm năng của dữ liệu

Xem dữ liệu theo các cách mới, cải thiện kết quả hoạt động và kinh doanh, mở khóa tiềm năng dữ liệu của người dùng. Khám phá sức mạnh của The Science of Where.

Lợi ích của Esri Geospatial Cloud

overview-benefits-01
Chuyển đổi dữ liệu thành hành động

Sử dụng khoa học không gian để biến đổi dữ liệu thành hành động

______

Esri Geospatial Cloud cung cấp bộ công cụ mà người dùng cần để hiển thị các đặc trựng, mối quan hệ, sự bất thường và sự cố với một khối lượng lớn các dữ liệu bất kể ở định dạng hay nguồn cấp dữ liệu nào. . Tận dụng các công cụ phân tích không gian vượt trội, thuật toán học máy và kỹ thuật trí tuệ nhân tạo.

Truy cập và tương thích

Nhanh chóng cung cấp khả năng giải quyết vấn đề của người dùng. Esri Geospatial Cloud là nguồn thông tin mở và có tính tương thích cao, cho phép tích hợp và làm việc với các công cụ và ngôn ngữ lập trình mà người dùng đã biết, như Python, Jupyter Notebooks và R.

overview-benefits-02
overview-benefits-03
Dữ liệu địa lý toàn cầu

Dữ liệu địa lý toàn cầu trong tầm tay bạn

Thêm ngữ cảnh với nội dung sẵn sàng sử dụng trên phạm vi toàn cầu mà các nhà cung cấp khác không thể đem đến cho người dùng, bao gồm bản đồ, ứng dụng và lớp dữ liệu. Sử dụng dịch vụ GeoEnrichment độc đáo của Esri để làm phong phú dữ liệu vị trí của người dùng với dữ liệu nhân khẩu học, tâm lý học và kinh tế xã hội chuyên sâu với hơn 15.000 biến dữ liệu.

Công nghệ tiên phong mà người dùng có thể tin tưởng

ArcGIS, một phần của Esri Geospatial Cloud, là phần mềm phân tích không gian và lập bản đồ mạnh nhất thế giới. Nó được sử dụng bởi 90 trong số 100 và một nửa trong số 500 thương hiệu trong danh sách của Fortune để thực hiện các phân tích nâng cao. Esri đầu tư rất nhiều vào nghiên cứu và phát triển để cung cấp các giải pháp sáng tạo tích hợp các phương pháp khoa học dữ liệu tiên tiến.

overview-benefits-04

Khám phá thế mạnh của phân tích không gian

Đọc The Language of Spatial Analysis. Tìm hiểu định nghĩa, từ vựng và quá trình phân tích không gian.

Xem ebook

Đọc các bài viết và câu chuyện của chúng tôi

Nhận tin tức mới nhất về phân tích không gian và khoa học dữ liệu.

Xem ArcGIS Bolg