Phân tích không gian và khoa học dữ liệu

_____

Thực hiện các phân tích với Khoa học về vị trí

overview-banner-layerstack

Kết nối các thành phần với bộ phương pháp phân tích và thuật toán không gian toàn diện nhất hiện có. Sử dụng vị trí làm chủ đề liên kết để khám phá các đặc trưng còn ẩn sau số liệu, cải thiện mô hình dự đoán và tạo lợi thế cạnh tranh. Tận dụng thế mạnh của phân tích không gian và khoa học dữ liệu theo yêu cầu và quy mô với Esri Geospatial Cloud.

Biến đổi các vấn đề không gian cần xử lý thành các câu trả lời

Kỹ thuật dữ liệu

Sử dụng các công cụ vượt trội và thư viện dữ liệu khoa học để đọc, chuyển đổi, làm sạch và làm phong phú dữ liệu của người dùngngười dùng.

Trực quan và khám phá

Tạo các bản đồ đẹp và các biểu đồ động để trực quan quá trình xem xét dữ liệu của người dùng.

Phân tích không gian

Đưa dữ liệu vị trí vào các phân tích của người dùng. Sử dụng hơn 1000 công cụ phân tích trong ArcGIS và tích hợp các gói từ hệ sinh thái khoa học dữ liệu.

Học máy và trí tuệ nhân tạo

Dễ dàng tích hợp phân tích không gian vào các mô hình học máy để giải quyết các vấn đề không gian phức tạp.

Phân tích Dữ liệu lớn

Chuyển đổi dữ liệu không gian đa định dạng thành thông tin có thể quản lý. Phân tích và hiển thị khối lượng lớn dữ liệu truyền phát trực tuyến.

Mô hình hóa và xây dựng script

Tự động hóa các quy trình và mở rộng tính năng bằng ArcGIS, Python và các gói khoa học dữ liệu khác.

Chia sẻ và hợp tác

Chuyển tải hiệu quả các thông điệp và chia sẻ kết quả phân tích phức tạp thông qua các bản đồ và ứng dụng trực quan tuyệt đẹp.

Bắt đầu

Chuyển đổi các vấn đề kinh doanh thành các câu trả lời không gian. Khám phá các sản phẩm ArcGIS phù hợp nhất với nhu cầu của người dùng.

The Science of Where - Mở khóa tất cả tiềm năng của dữ liệu

Xem dữ liệu theo các cách mới, cải thiện kết quả hoạt động và kinh doanh, mở khóa tiềm năng dữ liệu của người dùng. Khám phá sức mạnh của The Science of Where.

Lợi ích của Esri Geospatial Cloud

overview-benefits-01
Chuyển đổi dữ liệu thành hành động

Sử dụng khoa học không gian để biến đổi dữ liệu thành hành động

______

Esri Geospatial Cloud cung cấp bộ công cụ mà người dùng cần để hiển thị các đặc trựng, mối quan hệ, sự bất thường và sự cố với một khối lượng lớn các dữ liệu bất kể ở định dạng hay nguồn cấp dữ liệu nào. Tận dụng các công cụ phân tích không gian vượt trội, thuật toán học máy và kỹ thuật trí tuệ nhân tạo.

Truy cập và tương thích

Nhanh chóng cung cấp khả năng giải quyết vấn đề của người dùng. Esri Geospatial Cloud là nguồn thông tin mở và có tính tương thích cao, cho phép tích hợp và làm việc với các công cụ và ngôn ngữ lập trình mà người dùng đã biết, như Python, Jupyter Notebooks và R.

overview-benefits-02
overview-benefits-03
Dữ liệu địa lý toàn cầu

Dữ liệu địa lý toàn cầu trong tầm tay bạn

Thêm ngữ cảnh với nội dung sẵn sàng sử dụng trên phạm vi toàn cầu mà các nhà cung cấp khác không thể đem đến cho người dùng, bao gồm bản đồ, ứng dụng và lớp dữ liệu. Sử dụng dịch vụ GeoEnrichment độc đáo của Esri để làm phong phú dữ liệu vị trí của người dùng với dữ liệu nhân khẩu học, tâm lý học và kinh tế xã hội chuyên sâu với hơn 15.000 biến dữ liệu.

Công nghệ tiên phong mà người dùng có thể tin tưởng

ArcGIS, một phần của Esri Geospatial Cloud, là phần mềm phân tích không gian và lập bản đồ mạnh nhất thế giới. Nó được sử dụng bởi 90 trong số 100 và một nửa trong số 500 thương hiệu trong danh sách của Fortune để thực hiện các phân tích nâng cao. Esri đầu tư rất nhiều vào nghiên cứu và phát triển để cung cấp các giải pháp sáng tạo tích hợp các phương pháp khoa học dữ liệu tiên tiến.

overview-benefits-04

Khám phá thế mạnh của phân tích không gian

Đọc The Language of Spatial Analysis. Tìm hiểu định nghĩa, từ vựng và quá trình phân tích không gian.

Xem ebook

Đọc các bài viết và câu chuyện của chúng tôi

Nhận tin tức mới nhất về phân tích không gian và khoa học dữ liệu.

Xem ArcGIS Bolg