Gói phần mềm bản đồ trường học

________________________________

Gói ArcGIS dành cho trường học có sẵn miễn phí cho việc sử dụng theo hướng dẫn cho từng trường học của Hoa Kỳ, các trường học Công lập và tiểu bang trực tiếp từ Esri. Ngoài Hoa Kỳ, gói này có sẵn cho các trường học trên toàn thế giới thông qua mạng lưới các nhà phân phối quốc tế của Esri. Mỗi câu lạc bộ công cộng, tư nhân, trường học tại nhà và thanh thiếu niên đều đủ điều kiện.

Tài khoản tổ chức và người dùng ArcGIS Online
ArcGIS Online là một hệ thống GIS trên nền tảng đám mây để sử dụng, tạo và chia sẻ bản đồ và ứng dụng. Truy cập ArcGIS Living Atlas of the World và thực hiện phân tích không gian.

Các ứng dụng Web và di động đã sẵn sàng để sử dụng

Mở rộng hệ thống GIS với các ứng dụng chuyên biệt dành riêng cho ArcGIS như Survey123, ArcGIS Maps cho Office …

License cho ArcGIS Community Analyst

Truy cập và phân tích hàng nghìn biến số nhân khẩu học điều tra dân số, sức khỏe, tội phạm và kinh doanh trong ArcGIS Living Atlas of the World để trực quan hóa dữ liệu

License cho ArcGIS Desktop Advanced

ArcGIS Desktop bao gồm cả ArcMAp và ArcGIS Pro là ứng dụng máy tính để bàn thế hệ mới: bổ sung các tính năng, công cụ mới cho hệ thống GIS.

Licensing

____

50

hoặc ít người dùng hơn


Người nhận: Câu lạc bộ và các trường học tại nhà


Người yêu cầu: Lãnh đạo câu lạc bộ, giáo viên tại nhà

500

hoặc ít người dùng hơn


Người nhận: Trường học tư nhân


Người yêu cầu: Nhân viên IT, hướng dẫn, giáo viên

2000

hoặc ít người dùng hơn


Người nhận: Trường học lớn hoặc quận nhỏ


Người yêu cầu: Nhân viên IT, hướng dẫn

10000

hoặc ít người dùng hơn


Người nhận: Các quận hoặc tiểu bang lớn hơn


√  Người yêu cầu: nhân viên IT

Đối với 500 người dùng trở lên, hãy xem hướng dẫn về cách tạo tài khoản người dùng .