Hỗ trợ giáo dục

____________________________

Nhiều tài nguyên tồn tại để giúp giáo viên và lãnh đạo câu lạc bộ tìm hiểu về GIS và lập bản đồ. Tùy thuộc vào độ tuổi và khả năng của học sinh, nhiều trong số các tài nguyên này cũng phù hợp với học sinh.

Bắt đầu

Các nhà giáo dục tìm kiếm các hướng dẫn cho việc bắt đầu hành trình nghiên cứu tại đây.

GeoMentors

GeoMentors là nhứng tình nguyện viên hỗ trợ các nhà giáo dục quan tâm đến việc giảng dạy với GIS

Sự kiện dành cho các nhà giáo dục

Các sự kiện cộng đồng do Esri tài trợ cung cấp cơ hội cho các nhà giáo dục quan tâm đến việc sử dụng và giảng dạy GIS. Các sự kiện diễn ra trực tuyến và trực tiếp.

Cuộc thi lập bản đồ dành cho học sinh

Xem những gì học sinh có thể làm bằng cách khám phá các bài dự thi đã được giải từ cuộc thi ArcGIS Online từ trước đến nay.

Thử thách dành cho giáo viên Hoa Kỳ

Tạo một video ngắn của giảng viên về việc dạy với ArcGIS Online và các video này sẽ được xếp hạng hàng tháng cho các năm học.

Hội nghị thượng đỉnh giáo dục tại Esri UC

Tham gia cùng hàng trăm nhà giáo dục ở San Diego và chia sẻ các hoạt động giảng dạy tốt nhất với GIS

Khóa học trực tuyến dành cho nhà giáo dục

Học cách dạy với GIS trong khóa học trực tuyến miễn phí – đây là các khóa học được thiết kế đặc biệt cho các nhà giáo dục.

Đào tạo của Esri

Tìm hiểu cách sử dụng máy tính để bàn Web hoặc phần mềm GIS di dộng và quy trình phân tích.