Tài liệu hướng dẫn lập bản đồ trực tuyến

___________________________________

Chúng tôi cung cấp các tài nguyên giảng dạy miễn phí để giúp dễ dàng tiếp cận với bản đồ trực tuyến. Các tài nguyên này có sẵn để hỗ trợ cho một loạt các môn học giúp tăng cường học tập dựa trên yêu cầu cho sinh viên. Tài liệu cho ArcGIS Online không yêu cầu cài đặt hoặc đăng nhập và hoạt động tốt trên mọi máy tính, máy tính xách tay hoặc máy tính bảng được kết nối.

GEOInquiries

Các hoạt động hướng dẫn miễn phí 15 phút này sử dụng các bản đồ ArcGIS Online được tạo sẵn để giảng dạy khoa học, địa lý, lịch sử và toán học dựa trên tiêu chuẩn

Mapping our World

Các bài học 1 giờ ArcGIS tiêu chuẩn để giảng dạy địa lý thế giới tại các  trường trung học cơ sở trở lên. Bao gồm bài tập cho học sinh và tài liệu cho giáo viên

Thinking of Spatially Using GIS

Bộ sưu tập này chứa các bài học tiêu chuẩn với nhiều giờ học để dạy địa lý thế giới bậc tiểu học với các bài học thực hành lập bản đồ bằng ArcGIS Online

Những cuốn sách ArcGIS

Khám phá những ý tưởng lớn trong bản đồ. Những cuốn sách ArcGIS là sự tương tác, học qua thực hành để sử dụng GIS cho ra quyết định tốt hơn.

Teach with GIS

Hướng dẫn triển khai và hơn 100 bài học miễn phí để giúp bạn đưa GIS vào lớp học, trường học hoặc quận. Điều này đặc biệt tốt cho CTE.

Learn with GIS

Trang web hướng dẫn lưu trữ các bài học thực hành, dựa trên các câu chuyện thực tế với quyền truy cập miễn phí (chỉ dành cho cá nhân trên 18 tuổi) vào ArcGIS Online, ArcGIS Pro và các ứng dụng khác

Các nguồn tài liệu mở rộng.

Tìm kiếm thêm các nguồn tài liệu về giới thiệu GIS, cho các dự án hay công việc.

Xem các nguồn tài liệu

_________________________________________