Mã hóa địa lý va tìm kiếm

____

Tìm kiếm địa chỉ, thêm tên địa điểm và hiển thị chúng trên bản đồ

geocoding-search-small-banner

Tìm kiếm một địa chỉ thường là bước đầu tiên và quan trọng nhất để hiểu được thông tin địa lý. Mã hóa địa lý và tìm kiếm sẽ giúp bạn chuyển đổi địa chỉ của mình thành tọa độ và hiển thị chúng trên bản đồ

search-address-mts

Tìm kiếm địa chỉ

Tìm kiếm một địa chỉ và hiển thị nó trên bản đồ. Tìm kiếm các địa chỉ trên toàn cầu và đưa chúng lên bản đồ với độ chính xác cao.

Tìm kiếm địa điểm

Tìm kiếm và hiển thị hàng triệu doanh nghiệp, địa danh và các điểm ưa thích khác bằng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ địa phương của bạn. Ví dụ: tìm kiếm hiệu thuốc hoặc quán cà phê trong một khu vực hoặc thử tìm Tháp Eiffel theo tên riêng của nó bằng tiếng Pháp, Tour Eiffel.

places-search-mts
autosuggest-addresses-mts

Tự động đề xuất địa chỉ

Nâng cao các giải pháp của bạn với khả năng đề xuất thông minh nhiều địa chỉ gợi ý khi bạn đang nhập một vị trí, giúp bạn đến đúng vị trí một cách nhanh chóng.

Tìm kiếm nhiều địa chỉ

Nhanh chóng tìm kiếm và hiển thị nhiều địa chỉ trên bản đồ trong một quá trình sử dụng mã hóa địa lý hàng loạt.

search-multiple-addresses-mts
reverse-geocoding-mts

Đảo ngược mã hóa địa lý

Nhận mô tả bằng văn bản như địa chỉ, giao lộ hoặc tên địa điểm gần nhất cho các tọa độ trên bản đồ bằng cách sử dụng mã hóa địa lý ngược.

platform1

Nhận kết quả chính xác

Esri sử dụng dữ liệu tham khảo được cập nhật nhất từ các nguồn có thẩm quyền, bao gồm các nhà cung cấp cộng đồng, thương mại và chính phủ. 

platform2

Bao phủ toàn cầu với việc hỗ trợ nhiều định dạng và ngôn ngữ địa phương

Esri cung cấp dữ liệu địa chỉ cấp đường phố cho 149 quốc gia chiếm hơn 90% dân số thế giới. Bạn cũng có thể tìm kiếm các địa chỉ bằng bảng chữ cái và ngôn ngữ địa phương, các ký tự Latinh và không phải Latinh, bản dịch và chuyển ngữ, và các định dạng địa chỉ địa phương.

platform3

Sở hữu kết quả của bạn

Các tọa độ đã tìm kiếm của bạn được cấp phép để lưu giữ và sử dụng trong tổ chức của bạn. Nâng cao giá trị của các kết quả được lưu trữ của bạn với những phân tích sâu sắc để giúp bạn đưa ra các quyết định kinh doanh quan trọng.