Trực quan hóa dữ liệu

____

Tạo ra bản đồ 2D và 3D tương tác phong phú bằng cách trực quan hóa theo định hướng dữ liệu.

routing-directions-small-banner

Truy cập các dịch vụ định tuyến và chỉ đường có sẵn giúp giải quyết các vấn đề định tuyến phức tạp. Bạn có thể tạo các tuyến đường, nhận chỉ đường từng chặng và thực hiện các phân tích mạng lưới thông minh với các yêu cầu mạng lưới đặc biệt trong khi áp dụng các ràng buộc logic trong thế giới thực để tối đa hóa hiệu quả và giảm thiểu chi phí.

location-services-routing-directions-card-find-route

Tìm tuyến đường

Tìm các tuyến đường nhanh nhất hoặc ngắn nhất dựa trên thời gian và/hoặc khoảng cách. Giải quyết vấn đề sắp xếp tuyến đường hai điểm dừng hoặc một chuỗi nhiều điểm dừng theo thứ tự tốt nhất. Xây dựng các tuyến đường này với lịch sử lưu lượng tham gia giao thông hoặc với dữ liệu lưu lượng đang được cập nhật trực tiếp.

location-services-routing-directions-card-generate-turn-by-turn-directions

Tạo chỉ đường từng chặng

Tạo chỉ đường từng chặng khi bạn di chuyển trên một tuyến đường. Theo dõi thông tin tiến trình liên quan đến điểm dừng tiếp theo hoặc dọc theo toàn bộ tuyến đường. Nhận hướng dẫn để điều hướng khi cần thiết; ví dụ, khi tiếp cận một mục tiêu di động. Nhanh chóng tính toán lại các tuyến đường nếu vị trí thiết bị cần tiếp cận đi chệch hướng.

location-services-routing-directions-card-find-the-best-location-for-business

Tìm vị trí tốt nhất cho việc kinh doanh của bạn

Tìm một địa điểm có chi phí thấp và khả năng tiếp cận khách hàng cao để tối đa hóa lợi nhuận và đảm bảo cung cấp dịch vụ chất lượng cao. Phân tích xem xét các cơ sở cung cấp hàng hóa và dịch vụ và nơi mà chúng được tiêu thụ.

location-services-routing-directions-card-closest-facilities

Tìm cơ sở gần nhất

Đo lường so sánh chi phí đi lại giữa các cơ sở để xác định cơ sở nào là gần nhất. Xác định chi nhánh nào mà khách hàng tiềm năng nên đến để giảm thiểu thời gian di chuyển hoặc trạm cứu thương hay trạm tuần tra nào có thể phản hồi nhanh nhất khi có sự cố. Chỉ định có thể tìm được bao nhiêu cơ sở và hướng di chuyển hoặc khoảng cách đi từ cơ sở đó

location-services-routing-directions-card-generate-service-areas

Tạo các khu vực dịch vụ

Khu vực mạng lưới dịch vụ là khu vực có thể được tiếp cận từ một vị trí trong một khoảng thời gian hoặc khoảng cách di chuyển nhất định. Sau khi các khu vực dịch vụ được tạo, bạn có thể sử dụng chúng để xác định: khu vực thị trường mà doanh nghiệp bao phủ ví dụ như những ngôi nhà nào cách trạm cứu hỏa trong vòng năm phút...

location-services-routing-directions-card-create-origin-destination-matrices

Tạo ma trận điểm đến

Ma trận chi phí điểm đến tạo ra một bảng khoảng cách hiển thị các đường đi có chi phí thấp nhất dọc theo mạng lưới từ nhiều điểm xuất phát đến nhiều điểm đến. Các giá trị chi phí phản ánh khoảng cách của mạng lưới.

Lập kế hoạch cho các hoạt động của tổ chức

Tìm tuyến đường tối ưu

____

Tìm tuyến đường nhanh nhất hoặc ngắn nhất có từ hai điểm dừng trở lên. Tính đến các ràng buộc trong thế giới thực như nguồn cấp dữ liệu giao thông, điểm quay đầu xe, rào chắn đường bộ, sự cố, chiều cao tối đa cho phép của xe và nhiều hơn nữa.

find-optimized-route-50-50
route-multiple-vehicles-50-50

Định tuyến nhiều phương tiện

____

Với một tập hợp các địa điểm làm việc và một đội xe, hãy xác định những điểm dừng nào nên được phục vụ theo từng tuyến đường và trình tự các điểm dừng sẽ đến. Giảm thiểu chi phí vận hành tổng thể cho toàn bộ đội xe trong khi xem xét các hạn chế trong thế giới thực.