Lưu trữ dữ liệu

____

Tạo ra các dịch vụ bằng cách lưu trữ dữ liệu trong ArcGIS Platform

data-hosting-small-banner-fg

Lưu trữ dữ liệu của bạn trong ArcGIS

____

Sau khi dữ liệu của bạn được lưu trữ dưới dạng dịch vụ, nó có thể dễ dàng được thêm vào bản đồ. Các tùy chọn tạo kiểu giúp bạn đánh dấu các chi tiết quan trọng và khám phá các mẫu không gian trong dữ liệu của mình để đưa ra quyết định theo hướng dữ liệu.

host-your-data-50-50-split
host-data-format-of-choice-50-50-split

Lưu trữ dữ liệu ở định dạng bạn chọn

____

Lưu trữ dữ liệu ở định dạng ưa thích của bạn như CSV, GEOJSON hoặc Shapefile để tạo các dịch vụ từ dữ liệu của bạn nhằm trực quan hóa, chỉnh sửa và phân tích nội dung có thẩm quyền của bạn.

Giữ quyền sở hữu dữ liệu

____

Bạn có toàn quyền sở hữu nội dung và dữ liệu của mình, đảm bảo nội dung của bạn vẫn là của bạn. Ngoài ra, Esri không thu thập dữ liệu đo đạc từ xa từ người dùng của bạn.

retain-data-ownership-50-50-split
easily-consume-hosted-data-50-50-split

Dễ dàng sử dụng dữ liệu được lưu trữ của bạn

____

Dễ dàng truy cập dữ liệu được lưu trữ bên trong các ứng dụng của bạn ở các định dạng như ô vector, ô raster, GeoJSON hoặc dưới dạng các dịch vụ tính năng, được hỗ trợ liền mạch với API mà bạn chọn.