Phân tích với AI

Phân tích hình ảnh trong hành động

_________

Trí thông minh hình ảnh sử dụng công cụ tiên tiến cho các quyết định và hành động vượt trội.

analysis-intro

Am hiểu viễn thám để ra quyết định

Bản đồ hóa các quan sát của bản và mô hình hóa hầu hết mọi sự vật/ hiện tượng xẩy ra trên bề mặt địa cầu. Hiểu rõ mối quan hệ địa không gian cũng như nguyên nhân và ảnh hưởng và giúp đỡ quá trình ra quyết định hỗ trợ. ArcGIS là phần mềm phân tích hình ảnh với các công cụ hàng đầu để cung cấp thông tin mà bạn cần để thực thi các hành động.

Học sâu (Deep Learning) gia tăng tốc độ phân tích hình ảnh


Chức năng Deep learning trong ArcGIS chó phép bạn đẽ dàng để tạo ra các lớp bản đồ số như mạng lưới giao thông, dấu chân các tòa nhà, lớp phủ mặt đất,… Sử dụng một bộ đồ sộ dữ liệu hình ảnh và tận dụng thế mạnh của máy tính với các suy đoán của con người, quy trình học sâu ArcGIS deep learning cho phép bạn thực hiện tác vụ trích xuất đối tượng trong thời gian ngắn

Phân tích nâng cao

Khám phá thế giới xung quanh chúng ta. Sử dụng các công cụ phân tích khoa học để xác định các đặc trưng, hình thành các dự báo và giải quyết các vấn đề đặt ra.

Tìm hiểu thêm

Trích xuất đối tượng trên trái đất

__________

Tìm kiếm và trích xuất các đối tượng cụ thể như Đường phố, sông, hồ, tòa nhà và cánh đồng từ tất cả các dữ liệu cảm biến từ xa với ArcGIS. Sử dụng phân loại máy học (machine learning) kết hợp với quy trình làm việc thân thiện. ArcGIS giúp xác định các đối tượng một cách dễ dàng.

Tìm kiếm bề mặt không thấm nước
Xác định các phân khúc
Phân loại hình ảnh

Giám sát theo thời gian thực


Các công cụ Deep Learning, quy trình và các hướng dẫn giúp bạn có được những hiểu biết sâu hơn về Trái đất mà trước đây chưa từng có. Các công cụ ArcGIS tạo ra phương tiện để bạn quan sát và phân tích hành tinh của chúng ta để trích xuất câu trả lời và giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Tìm kiếm các đối tượng khó phát hiện trở nên dễ dàng. Quan sát theo thời gian thực sẽ thúc đẩy các phân tích của bạn. Trích xuất và chia sẻ thông tin hàng ngày từ dữ liệu địa không gian là cách hỗ trợ ra quyết định tốt nhất.

Quy mô từ máy tính để bàn đến đám mây


Có nhiều nguồn dữ liệu để phân tích hình ảnh và raster: bộ dữ liệu nhỏ trên ứng dụng máy tính để bàn, dữ liệu đã sẵn sàng để phân tích trong các khối dữ liệu và bộ dữ liệu đồ sộ ảnh vệ tinh trên đám mây. ArcGIS có công cụ phù hợp. Các công cụ giống nhau có thể sử dụng trên desktopn để kiểm tra hay thực hiện một phân tích và nâng cấp lên ArcGIS Imager Server với chức năng Raster Analytics. Mở rộng quy mô phân tích với hệ thống xử lý, lưu trữ và chia sẻ phân tán. Thực hiện quản lý bộ dữ liệu lớn và xử lý phân tán trên bất kỳ số lượng máy nào một cách hiệu quả.