feature-advanced-analysis

 

Phân tích nâng cao

Khám phá thế giới xung quanh chúng ta. Sử dụng các công cụ phân tích khoa học để xác định các đặc trưng, hình thành các dự báo và giải quyết các vấn đề đặt ra.

Nhận biết đối tượng ở đâu

Chỉ đơn giản bằng cách đưa dữ liệu của bạn lên bản đồ, đặt dữ liệu trong ngữ cảnh cụ thể để phát hiện và hiểu rõ hơn những thông tin mới bên trong dữ liệu

Xác định mối quan hệ không gian

Để giải đáp các câu hỏi yêu cầu chúng ta phải hiểu rõ các mối quan hệ không gian như mối quan hệ tiệm cận, trùng hợp ngẫu nhiên, giao nhau, chồng xếp, khả năng hiển thị và khả năng tiếp cận.

Xác định vị trí và tuyến đường

Sử dụng GIS để lựa chọn một vị trí nào đó dựa vào dữ liệu thực tế. Tối ưu hóa tuyến đường bằng cách tùy biến dữ liệu mạng lưới của bạn (tuyến đường tư nhân) và hạn chế về trọng lượng, ngã rẽ và hàng hóa.

Phát hiện các đặc trưng

Tìm các điểm nóng (hot spots) và các ngoại lệ hoặc các nhóm dữ liệu ngẫu nhiên khi sử dụng dữ liệu để phát hiện, định lượng và phân tích sự thay đổi các đặc trưng theo thời gian.

Đưa ra dự báo

Phân tích dữ liệu không gian cho phép bạn sử dụng các kỹ thuật mô hình hóa hữu hiệu để đưa ra các dự báo và hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh.

feature-professional-authoring

Hiển thị nâng cao

Làm việc với các công cụ theo ngữ cảnh và trực quan, giúp hiển thị dữ liệu trên bản đồ đẹp hơn, dễ tương tác và nhiều thông tin.

Tạo bản đồ đẹp hơn

Sử dụng các công cụ hiện đại nhất (state-of-the-art tools) để tạo bản đồ một cách trực quan, nhanh chóng nhấn mạnh các yếu tố quan trọng.

Form mẫu dùng riêng cho từng lĩnh vực

Nhập thông tin của bạn vào các bản mẫu tùy biến, được thiết kế sẵn bởi các chuyên gia của Esri.

Nhiều nguồn dữ liệu

Sử dụng các dịch vụ Web, nguồn cung cấp dữ liệu trực tuyến với hơn 300 định dạng, ArcGIS Open Data, và Living Atlas of the World.

 

Bản đồ nền tích hợp sẵn

Cung cấp ngữ cảnh cho dữ liệu của bạn khi bạn hiển thị các lớp dữ liệu lên trên nhiều loại bản đồ nền được cung cấp bởi Esri.

Kết hợp bản đồ 2D và 3D

Xem xét dữ liệu của bạn theo một chiều (hướng) mới sử dụng 3D GIS. Tạo bản đồ kết hợp 2D và 3D là một sự kết hợp tốt nhất.

feature-3d

 

2D và 3D

Làm việc trong môi trường 2D và 3D sẽ cho bạn cái nhìn đầy đủ hơn về bức tranh tổng thể bằng cách tăng thêm góc nhìn về chiều cao/ hay độ sâu của dữ liệu bởi vì thế giới thực không phải là một bề mặt phẳng

Hiển thị trong 3D

Với ArcGIS Pro, bạn có thể hiển thị nhiều bản đồ và nhiều trang in đồng thời trong 2D và 3D.

Biên tập trong 3D

Tạo các đối tượng 3D từ đầu, hoặc nhập vào từ một mô hình 3D, hoặc ký hiệu hóa các đối tượng 2D thành 3D dựa vào thông tin thuộc tính. Chuyển đổi linh hoạt giữa môi trường 2D và 3D để tạo và biên tập các đối tượng.

Phân tích trong 3D

ArcGIS Pro cung cấp các công cụ chuyên biệt để phân tích dữ liệu 3D bao gồm phân tích bề mặt, phân tích tầm nhìn line-of-sight và phân tích mối quan hệ hình học giữa các đối tượng trong không gian ba chiều.

feature-sharing

Kết nối và chia sẻ

Kết nối công việc của bạn với mọi người. Tích hợp với nhiều dịch vụ web trên diện rộng; chia sẻ bản đồ của bạn trên web, trên các ứng dụng mobile và trên các phương tiện công cộng.

Chia sẻ với ArcGIS Online

ArcGIS Online cung cấp một nền tảng cho phép bạn chia sẻ công việc. Bạn có thể chia sẻ bản đồ, dữ liệu, các công cụ đã tùy chỉnh và các công việc của cá nhân trong tổ chức của bạn hoặc chia sẻ công khai với mọi người.

Tuân thủ các tiêu chuẩn

ArcGIS Pro hỗ trợ các tiêu chuẩn trong từng lĩnh vực hoặc từng ngành để đảm bảo khả năng tương tác, bao gồm KML, metadata, và tiêu chuẩn OGC. Các chuẩn đó được áp dụng cho các lớp dữ liệu, bảng biểu, raster và 3D, các dịch vụ Web và các cảm biến thời gian thực.

Chia sẻ với Web map

Mang cả thế giới đến với website của bạn. Tương tác với bản đồ Web được xây dựng bằng công nghệ ArcGIS để kể một câu chuyện và giải đáp các vấn đề đặt ra mà người sử dụng không cần cài đặt ứng dụng GIS.

Chia sẻ với các Ứng dụng 

ArcGIS Apps cung cấp môi trường dễ sử dụng và tập trung vào chia sẻ thông tin địa lý của bạn. Các ứng dụng này được sử dụng ngoài hiện trường, trong văn phòng và dành cho cộng đồng. Bạn có thể tự thiết lập ứng dụng của mình.

feature-imagery

Xử lý dữ liệu ảnh

ArcGIS Pro cung cấp nhiều công cụ hữu hiệu để quản lý và phân tích dữ liệu ảnh thu được từ nhiều nguồn khác nhau như máy bay không người lái (Drones), vệ tinh, hàng không, video, LIDAR,…

Phân tích ảnh

ArcGIS Desktop hỗ trợ nhiều công cụ để bạn hiểu và phát hiện các đặc trưng trong dữ liệu ảnh từ đa dạng nguồn cung cấp. Thực hiện trích xuất các đối tượng, phân tích khoa học, phân tích theo thời gian để khám phá sự thay đổi theo thời gian…

Quản lý ảnh

Quản lý dữ liệu ảnh từ đa dạng nguồn dữ liệu, bao gồm: vệ tinh, hàng không, drone, hệ thống máy bay không người lái, các video chuyển động, độ cao, lidar v.v…

Xử lý ảnh

Quá trình xử lý ảnh nhanh chóng (on-the-fly) của ArcGIS Desktop nhằm ngăn ngừa sự trùng lặp dữ liệu và giảm số lượng ảnh bạn cần lưu trữ. Sử dụng bộ ảnh ghép động để cập nhật dễ dàng và quá trình xử lý ảnh mới bao gồm các công cụ như Orthorectification, Enhancement, Filtering, Pan sharpening, Rendering và khả năng sử dụng các thuật toán bản đồ.

feature-manage-data

Quản lý dữ liệu

Một bộ công cụ gồm lưu trữ, biên tập, đánh giá và quản trị tất cả các loại dữ liệu không gian – bao gồm dữ liệu thời gian thực (real-timee) và dữ liệu lớn (big data) nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và chính xác của dữ liệu.

Lưu trữ dữ liệu

ArcGIS Pro cho phép lưu trữ dữ liệu GIS sử dụng các phương thức phù hợp với quy trình thực hiện của bạn. Sử dụng đám mây, hoặc Geodatabase – công cụ của Esri để lưu trữ và quản lý dữ liệu địa không gian trong máy tính để bàn, trong hệ thống ArcGIS Enterprise và trong môi trường điện thoại thông minh.

Biên tập dữ liệu

ArcGIS Pro cung cấp tất cả các công cụ cần thiết để quản lý dữ liệu địa không gian trong môi trường một người dùng và nhiều người cùng biên tập. Thao tác biên tập đơn giản, đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu với công cụ biên tập được hiển thị theo từng ngữ cảnh, các Template tập trung cho từng lĩnh vực và các domains, subtypes.

Đánh giá dữ liệu

ArcGIS Pro bao gồm một bộ công cụ hoàn chỉnh để kiểm tra độ chính xác mối quan hệ không gian, sự liên kết và thông tin thuộc tính của dữ liệu.

Thực hành với ArcGIS Pro