Quản lý

Xử lý bộ dữ liệu lớn và phức tạp

_________

Kiểm soát bộ tài liệu đồ sộ và làm cho chúng có thể truy cập được

management-intro

Cho phép truy cập nhanh chóng vào dữ liệu của bạn

Rất nhiều Tổ chức có một thư viện khổng lồ về dữ liệu ảnh và raster, và chúng vẫn đang tiếp tục tăng lên. Quản lý hình ảnh làm cho dữ liệu có thể truy cập trong/ hoăc ngoài Tổ chức. ArcGIS cung cấp công cụ quản lý để tổ chức, cấu trức và nén dữ liệu của bạn một cách hợp lý, giảm thiểu sự dư thừa để tối ưu hóa cơ sở hạ tầng hay di chuyển dữ liệu lên môi trường đám mây.

Giúp truy cập đúng dữ liệu hình ảnh cần thiết

Truy cập đúng dữ liệu vào đúng thời điểm là quan trọng để thuận tiện hơn trong phân tích mục tiêu và hỗ trợ ra quyết định. Hiểu rõ dữ liệu bạn đang có và đảm bảo chúng ở trong thư mục phù hợp là quan trọng để truy cập vào. ArcGIS tổ chức quản lý dữ liệu hình ảnh chồng xếp, theo biến thời gian và theo độ phân giải từ nhiều nguồn và làm cho chúng có thể hiển thị, phân tích và chia sẻ được.

management-accessible
management-products

Tạo một loạt các sản phẩm

ArcGIS là ứng dụng để tạo tất cả các sản phẩm hình ảnh như Phân loại lớp phủ mặt đất, Orthophotos và Mosaics. Theo truyền thống, tạo những sản phẩm này yêu cầu phải xử lý, lưu trữ và quy trình tính toán chuyên sâu. Ngày nay, ArcGIS cung cấp siêu năng lực để xử lý hình ảnh on-th-fly, nhằm ngăn chặn sự chồng đè và giúp cho quá trình tạo sản phẩm phái sinh một cách nhanh chóng.

Quy mô linh hoạt

Công cụ quản lý hình ảnh ArcGIS có ở trên desktop, cấp doanh nghiệp và trên đám mây như Amazon Web Services và Microsoft Azure. Làm cho các hình ảnh của bạn có thể truy cập được trong Tổ chức hay cộng đồng bằng cách xuất bản chúng như các nội dung có bản quyền trong Portal for ArcGIS và ArcGIS Online.

management-scale

 

 

Bài báo

ArcGIS trong ngành Khai thác

________

Hãy xem ArcGIS có thể giúp người dùng giải quyết thách thức quản lý hình ảnh trong Khai thác như thế nào.

Các lựa chọn đào tạo

Tài liệu miễn phí 90 phút

Sử dụng Raster Analysis để phân tích sự cố cháy, slope và lớp phủ mặt đất

Tìm hiểu thêm

 

Hướng dẫn Quy trình quản lý hình ảnh

Hướng dẫn tổng quan và thực hành để quản lý hình ảnh và raster sử dụng mosaic datasets trong ArcGIS.

Tìm hiểu thêm

Quy trình làm việc với hình ảnh trong ArcGIS

Các thực hành tốt nhất của Esri giúp quản lý, phân tích và sử dụng hình ảnh và raster.

Tìm hiểu thêm