Hình ảnh và Viễn thám

Am hiểu thế giới với ArcGIS

____________

Biến những quan sát về Thế giới thành những hiểu biết mạnh mẽ

overview-banner

Quyết định kinh doanh đầy năng lượng với những am hiểu chủ động, có chiều sâu

_______________

Gia tăng thế mạnh bởi Esri Geospatial Cloud để phân tích, quản lý và cộng tác trên toàn tổ chức tốt hơn. Cùng với dữ liệu hình ảnh và viễn thám cung cấp trong phần mềm thông minh trên cơ sở vị trí tốt nhất, những câu trả lời với dữ liệu kịp thời có thể dành cho hoạt động kinh doanh của bạn.

Nội dung

ArcGIS cung cấp trực tuyến một bộ sưu tập lớn nhất các dữ liệu hình ảnh, địa hình và các lớp thông tin địa không gian của thế giới tăng thêm sự am hiểu và ngữ cảnh cho công việc của bạn

Hiển thị và Khai thác

Khám phá sức mạnh quan sát thế giới bằng cách sử dụng các ứng dụng linh hoạt trên máy tính để bàn, trên web và trên thiết bị di động để hình thành các quyết định cuối cùng

Phân tích

Trích xuất thông tin dựa vào vị trí từ dữ liệu địa không gian như phân loại các lớp phủ mặt đất, các thay đổi của trái đất

Quản lý

Lập danh mục hình ảnh của bạn để lưu trữ an toàn và hiệu quả hoặc xuất bản chúng dưới dạng các dịch vụ web. Có thể truy cập và mở khóa mọi thông tin

Sản xuất bản đồ

Tạo các sản phẩm hình ảnh có bản quyền như Orthomosaics, Mô hình số độ cao (DEM), 3D meshes và các bản đồ địa hình

Hình ảnh trong ArcGIS

Một nền tảng để giải quyết các thách thức từ cấp độ khu vực đến cấp độ toàn cầu

Các cảm biến được lắp đặt trên các thiết bị không người lái - Drone, máy bay - aircraft, và vệ tinh cung cấp cái nhìn tổng quan toàn cảnh về hành tinh từ mọi vị trí thuận lợi có thể, tạo ra một khối lượng thông tin chưa được khai thác. Tận dụng thế mạnh của Đám mây không gian địa lý của Esri để chuyển đổi thành thông tin và hỗ trợ ra quyết định.

Triển khai linh hoạt

_______________

Triển khai trên các máy trạm, đám mây, hoặc thông qua hệ thống doanh nghiệp. ArcGIS có một giải pháp đáp ứng mọi nhu cầu.

Một máy trạm

Sức mạnh của ArcGIS


Quản trị mạnh mẽ hình ảnh


Hiển thị nâng cao


Bộ sưu tập ảnh có thể truy cập


Xử lý On-the-fly

Kích hoạt toàn doanh nghiệp

Nhân bản và Bảo mật


Môi trường cấp khu vực hay đám mây


Quy trình phân tích hình ảnh phức hợp


Quản lý dữ liệu tự động


Cấp phép mở rộng linh hoạt

Tìm hiểu thêm về ArcGIS Enterprise

Sẵn sàng trên Đám mây

Cổng phân tích hình ảnh trên web


Bản quyền và chia sẻ


Bộ sưu tập lớn các hình ảnh của Thế giới


Phân tích không gian trên đám mây


Dịch vụ quản lý có thể mở rộng

Tìm hiểu thêm về SaaS

Quan sát Trái đất cung cấp sự am hiểu

________

Khám phá ArcGIS Image Book – nơi cung cấp nhiều hình ảnh, ứng dụng mạnh mẽ, các bản đồ, các bài tập và các hướng dẫn cùng với phần mềm dùng thử tạo thành một câu chuyện thú vị về việc hình ảnh giúp chúng ta am hiểu sâu hơn hành tinh như thế nào và các vấn đề mà chúng ta phải đối mặt.

Chúng tôi hỗ trợ công việc của bạn

Người dùng sẽ nhận được rất nhiều lợi ích từ dữ liệu cảm biến từ xa. Truy cập để thực hành và học thêm nhiều kỹ năng tốt nhất giúp công việc đạt được hiệu quả cao nhất.

Tham gia vào cộng đồng

Tham gia vào cộng đồng hình ảnh và viễn thám. Học từ những User bạn theo dõi, trao đổi ý tưởng, kết nối mạng lưới và xây dựng các mối quan hệ.