Các hoạt động thực địa

Tận dụng sức mạnh của thông tin vị trí ở bất kỳ nơi đâu

_______

Tối ưu hóa hiệu quả các hoạt động ngoài hiện trường dựa trên sức mạnh của thông tin vị trí thông minh.

overview-banner

Sử dụng sức mạnh của thông tin vị trí để cải thiện sự phối hợp và mức độ hiệu quả công việc đối với các hoạt động của lực lượng nhân viên làm việc ngoài hiện trường. Làm giảm hoặc thậm chí thay thế luôn sự phụ thuộc vào các loại giấy tờ khác nhau. Đảm bảo nhân viên thực địa và nhân viên văn phòng đều sử dụng cùng một loại dữ liệu có nguồn gốc rõ ràng, nhằm giảm thiểu sai sót, tăng năng suất và tiết kiệm nguồn tiền.

Các ứng dụng thực địa

Chuyển đổi số các hoạt động ngoài hiện trường

Tìm hiểu cách mà bộ ứng dụng ArcGIS đã chuyển đổi các hoạt động và quy trình khác nhau ngoài hiện trường thành một quy trình làm việc thống nhất.

Các hoạt động thực địa cần đến thông tin vị trí

Áp dụng quy trình công việc hiện đại

_____

Loại bỏ hoặc giảm thiểu sự phụ thuộc vào các quy trình làm việc trên giấy tờ.

Tăng độ chính xác của dữ liệu

_____

Thu được dữ liệu chính xác, đáng tin cậy và có thể truy cập dễ dàng.

Tiết kiệm thời gian và tiền bạc

_____

Tối ưu hóa hiệu quả trong các hoạt động tập trung vào thực địa.

Có được thông tin tầm nhìn về vị trí

_____

Phân bổ nguồn lực để cung cấp các tác động lớn nhất có thể.

Theo dõi trạng thái theo thời gian thực

_____

Sử dụng bảng thông tin trực quan để hỗ trợ ra quyết định.

Các ứng dụng được xây dựng có mục đích sẽ cùng nhau phối hợp làm việc

___________

Các tổ chức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau đều tìm thấy lợi thế từ bộ ứng dụng di động hỗ trợ các hoạt động tại hiện trường trong môi trường có kết nối hoặc không có kết nối. Các ứng dụng dễ dàng sử dụng này có thể được triển khai dưới dạng giải pháp phần mềm ở dạng dịch vụ (SaaS) hoặc được triển khai bên trong tường lửa của tổ chức người dùng.

overview-apps-plan

Lập kế hoạch

Giúp nhân viên văn phòng và nhân viên thực địa cùng phối hợp làm việc thống nhất với nhau. Tận dụng sức mạnh của thông tin vị trí để nhận biết công việc cần được thực hiện ở đâu cũng như phối hợp và phân bổ tài nguyên hiệu quả. Dữ liệu có nguồn gốc rõ ràng hiện tại của người dùng sẽ là xương sống trong việc lên kế hoạch giải quyết các hoạt động cần hoàn tất ngoài hiện trường.

ArcGIS Online
Workforce for ArcGIS

Điều hướng

Điều hướng dữ liệu, đường đi của người dùng ngay cả khi không có kết nối mạng. Luôn đáp ứng thời hạn bằng cách sử dụng các tuyến đường hiệu quả nhất để người dùng có thể đến đúng giờ và hoàn thành công việc đã được giao. Các tài xế có thể chú ý đến đường đi liên tục bằng cách sử dụng chức năng định tuyến bằng giọng nói, thậm chí xem xét loại phương tiện được điều khiển và tránh một số đường cấm dọc theo tuyến đường chỉ dẫn.

Navigator for ArcGIS

overview-apps-navigate
overview-apps-understand

Nắm bắt thông tin

Mang theo bản đồ số của tổ chức của người dùng bất cứ lúc nào và bất kỳ nơi đâu. Sử dụng bản đồ hiện tại để tìm kiếm tài sản và các khu vực quan tâm hoặc để xem trong khu vực xung quanh có những thứ gì. Thúc đẩy nhận thức và hiểu biết về không gian khi người dùng thực hiện kiểm tra, ứng phó với thiên tai hoặc tham gia vào các hoạt động khác có lợi từ bối cảnh không gian đó.

Explorer for ArcGIS

Thu thập thông tin

Quy trình làm việc trên giấy bây giờ đã lỗi thời. Tính năng thu thập thông tin sẽ cho phép nhân viên hiện trường dễ dàng thực hiện thu thập dữ liệu chính xác và kiểm tra tài sản trong bất kỳ môi trường nào bằng các ứng dụng nhận biết thông tin vị trí mà nhân viên thực địa thuộc mọi loại cấp độ kinh nghiệm đều có thể sử dụng được. Dữ liệu thu thập ngoài hiện trường ngay lập tức được đưa vào hệ thống dữ liệu của người dùng, hợp lý hóa việc quản lý vòng đời và hỗ trợ cho việc ra quyết định đúng đắn hơn.

Collector for ArcGIS
Survey123 for ArcGIS
ArcGIS QuickCapture

overview-apps-capture
overview-apps-monitor

Giám sát thông tin

Chức năng giám sát thông tin giúp người dùng ra quyết định một cách nhanh chóng. Với các bảng thông tin vận hành và những bản đồ dễ hiểu, người dùng cũng nhanh chóng đưa ra được những quyết định sáng suốt. Cung cấp trạng thái hoạt động ngoài hiện trường cho người quản lý bằng cách giám sát, theo dõi và báo cáo nguồn cấp dữ liệu theo thời gian thực, theo dõi thông tin vị trí và các hoạt động tập trung vào những gì quan trọng nhất. Trình bày bản đồ và bảng thông tin vận hành cho các bộ phận tham gia vào các hoạt động và sự kiện có tác động đến họ.

ArcGIS Dashboards

Theo dõi thông tin vị trí

Biết những gì xảy ra ngoài hiện trường. Cho phép những nhân viên thực địa chia sẻ thông tin vị trí của họ, từ đó người dùng có thể biết mọi người đang ở đâu và họ đã từng di chuyển đến đâu. Theo dõi thông tin vị trí là một tính năng của ArcGIS có thể được thực hiện thông qua nhiều giải pháp khác nhau. Đối với nhân viên hiện trường, việc theo dõi có thể được thực hiện thông qua một ứng dụng di động được kiểm soát hoàn toàn bởi người dùng. Người quản lý và giám sát được ủy quyền có thể sử dụng ứng dụng web để trực quan hóa và phân tích dữ liệu theo dõi nhằm phân bổ tốt hơn nhân viên hiện trường cho các khu vực cần thiết và hỗ trợ quản lý các hoạt động hiện trường được hiệu quả hơn.

Tracker for ArcGIS

overview-app-track
share-new

Chia sẻ

Chia sẻ thông tin rất quan trọng đối với sự thành công của một dự án. Cho dù người dùng hợp tác với nhau dưới dạng một nhóm riêng lẻ hoặc với nhiều tổ chức khác nhau, thì khả năng mở rộng theo nhu cầu cụ thể trong bất kỳ trường hợp nào đều có thể dễ dàng thực hiện bên trong một hệ thống nhất định. Bởi vì người dùng dễ dàng kiểm soát quyền truy cập dữ liệu cho các bên liên quan thuộc nội bộ bên trong hoặc bên ngoài tổ chức, cho nên mọi người chỉ có được thông tin mà họ cần.

ArcGIS Online

Quản lý ứng phó sự cố khẩn cấp
Chuyển đổi số các hoạt động công việc
Giám sát hiện trường hiệu quả
Quy trình công việc kỹ thuật số trong công tác cộng đồng
Cải thiện sự hợp tác
Thu thập dữ liệu hợp lý