BusinessAnalyst

ArcGIS Business Analyst

___________

ArcGIS Business Analyst giúp bạn lập kế hoạch thị trường, lựa chọn vị trí và quyết định phân khúc khách hàng thông minh hơn bằng cách kết hợp dữ liệu nhân khẩu học, lối sống, hành vi và chi tiêu với các phân tích theo định vị. Xác định thị trường hoạt động kém, xác định vị trí tăng trưởng, tìm kiếm khách hàng mục tiêu và chia sẻ công việc của bạn trên toàn tổ chức. Khuếch đại nghiên cứu thị trường của bạn với quyền truy cập vào dữ liệu toàn cầu, tạo bạn đồ đẹp, phân tích mạnh mẽ và các đồ họa có thể tùy chỉnh.

Xem giá sản phẩm, mua ArcGIS Business Analyst Web App hoặc thêm nó vào ArcGIS Online của bạn. Nếu bạn có thêm câu hỏi, hãy nói chuyện với đại diện Esri để được hỗ trợ trong việc mua Business Analyst Web App, Desktop, or Enterprise.

Người dùng mới

_______

Gói ArcGIS Business Analyst Web App:

  • Ứng dụng thông tin thị trường thông minh bằng công nghệ điện toán đám mây
  • Tạo các bản đồ đẹp mắt và các báo cáo chuyên nghiệp
  • Truy cập dữ liệu toàn cầu tại hơn 135 quốc gia với hơn 15.000 biến số.

Từ lựa chọn địa điểm cho bất động sản đến các địa điểm trú ẩn để ứng phó khẩn cấp, Ứng dụng ArcGIS Business Analyst Web giúp các tổ chức, bất kể quy mô, xác định các khu vực để phân tích dựa trên các tình huống quan trọng đối với ngành của họ. Người dùng phân tích các lĩnh vực quan tâm bằng cách sử dụng Nhân khẩu học Esri cùng với dữ liệu của riêng họ và diễn giải kết quả trong bối cảnh không gian, chạy phân tích thị trường và tạo bản đồ. Sau đó, người dùng trình bày kết quả của họ với các báo cáo tùy chỉnh, đồ họa tuyệt đẹp và các câu chuyện dựa trên bản đồ thể hiện phân tích của họ.

Một phần của nền tảng ArcGIS, Ứng dụng Business Analyst Web đi kèm với các công cụ phân tích không gian, bao gồm thời gian lái xe, hồ sơ người tiêu dùng, phân tích khoảng trống, tìm kiếm cơ sở và kinh doanh, phân tích phù hợp và dữ liệu toàn cầu bao phủ hơn 90% dân số thế giới trong hơn 135 các quốc gia có hơn 15.000 biến số trên dữ liệu thị trường để sử dụng cùng với dữ liệu khách hàng và vị trí của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ:
tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức

Bao gồm những gì:

  • ArcGIS Online - người dùng Creator - Điều kiện tiên quyết để chạy Business Analyst
  • Ứng dụng ArcGIS Business Analyst Web
  • 5.500 service credits - Những tín dụng này cho phép bạn tạo các báo cáo với đồ họa tuyệt đẹp và chạy phân tích nhân khẩu học

Người dùng hiện tại

_______

ArcGIS Business Analyst Web App

Yêu cầu ArcGIS Online

  • Thêm ứng dụng ArcGIS Business Analyst Web vào một tổ chức ArcGIS hiện có
  • Nên mua thêm tín dụng
  • Mức sử dụng tín dụng Business Analyst trung bình là 5.000 lần cho mỗi người dùng / năm

Từ lựa chọn địa điểm cho bất động sản đến các địa điểm trú ẩn để ứng phó khẩn cấp, Ứng dụng ArcGIS Business Analyst Web giúp các tổ chức, bất kể quy mô, xác định các khu vực để phân tích dựa trên các tình huống quan trọng đối với ngành của họ. Người dùng phân tích các lĩnh vực quan tâm bằng cách sử dụng Nhân khẩu học Esri cùng với dữ liệu của riêng họ và diễn giải kết quả trong bối cảnh không gian, chạy phân tích thị trường và tạo bản đồ đẹp. Sau đó, người dùng trình bày kết quả của họ với các báo cáo tùy chỉnh, đồ họa tuyệt đẹp và các câu chuyện dựa trên bản đồ thể hiện phân tích của họ.

Một phần của nền tảng ArcGIS, Ứng dụng Business Analyst Web đi kèm với các công cụ phân tích không gian, bao gồm thời gian lái xe, hồ sơ người tiêu dùng, phân tích khoảng trống, tìm kiếm cơ sở và kinh doanh, phân tích phù hợp và dữ liệu toàn cầu bao phủ hơn 90% dân số thế giới trong hơn 135 các quốc gia có hơn 15.000 biến số trên dữ liệu thị trường để sử dụng cùng với dữ liệu khách hàng và vị trí của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ:
tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức

Xem yêu cầu hệ thống