ArcGIS Business Analyst

Doanh nghiệp

_______

Lập bản đồ và phân tích nhân khẩu học trong cơ sở hạ tầng của bạn

business-analyst-server-banner-hero

Chia sẻ các phân tích và mô hình không gian bằng cách sử dụng ArcGIS Business Analyst Enterprise. Tạo ra báo cáo phân tích về nhân khẩu học và người tiêu dùng. Triển khai các ứng dụng web vượt trội để cộng tác nội bộ trên toàn doanh nghiệp của bạn và bên ngoài với các khách hàng.

business-analyst-server-work-in-own-infrastructure

Làm việc trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn

Thực hiện GeoEnrichment bên trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Thêm dữ liệu nhân khẩu học của Esri để phân tích với dữ liệu độc quyền hoặc dữ liệu nhạy cảm của riêng bạn. Sử dụng các ứng dụng ArcGIS như ứng dụng Business Analyst web, ArcGIS Pro, ArcGIS Maps for Office và hơn thế nữa.

Phát triển quy trình phân tích lặp lại

Tạo các mẫu quy trình công việc tùy chỉnh liên kết các tác vụ phổ biến với nhau và cung cấp cách tiếp cận theo hướng dẫn. Tận dụng dữ liệu và chức năng đóng gói sẵn và giảm lượng chi phí phát triển và thời gian triển khai.

business-analyst-server-repeatable-analysis-workflows
business-analyst-server-improve-collaboration

Loại bỏ các ngăn cách với sự cộng tác tốt hơn

Đơn giản hóa việc truy cập dữ liệu thông qua tổ chức của bạn. Tăng sử dụng trí thông minh địa lý và giảm các chi phí kinh doanh. Chia sẻ quy trình phân tích với các đồng nghiệp để giúp giảm các quy trình trùng lặp, tiết kiệm thời gian cho mô hình không gian và loại bỏ các ngăn cách với nhau.

Xây dựng các ứng dụng web tùy chỉnh

Sử dụng API và Khung phát triển ứng dụng (Application Development Framework - ADF) cho .NET và JavaScript, cũng như các dịch vụ web để lập bản đồ, hình ảnh, mã hóa địa lý và xử lý địa lý để xây dựng các ứng dụng cho các kịch bản sử dụng cuối khác nhau đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn.

business-analyst-server-build-custom-web-apps
business-analyst-server-distribute-market-analysis

Phân phối thị trường ở khắp mọi nơi

Xây dựng và tùy chỉnh các mô hình để khu vực hóa, truy cập kho lưu trữ dữ liệu chung và tạo bản đồ, báo cáo và bảng điều khiển. Chia sẻ những hiểu biết về thị trường giúp các bên liên quan và giám đốc điều hành cải thiện các chiến lược kinh doanh.

An toàn, có thể mở rộng, linh hoạt

Sử dụng một hệ thống an toàn với quyền truy cập được kiểm soát. Kiểm soát tất cả các khía cạnh triển khai trong cơ sở hạ tầng CNTT của riêng bạn. Cho dù bạn có một nhóm hoặc toàn bộ tổ chức để hỗ trợ, Business Analyst Server sẵn sàng mở rộng quy mô với bạn. Đặt quyền bảo mật theo cấp độ người dùng.

business-analyst-server-secure-scalable-flexible

Bao gồm những gì

Giải pháp ArcGIS Business Analyst Enterprise là mọi thứ bạn cần để ứng dụng phân tích kinh doanh tại chỗ hoặc trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn, bao gồm:

  • ArcGIS Enterprise Advanced
  • ArcGIS GeoEnrichment Server Software
  • ArcGIS GeoEnrichment Server Software : 50 giấy phép sử dụng trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn
  • ArcGIS Business Analyst for ArcGIS Pro (bao gồm ArcGIS Pro Standard): 3 giấy phép
  • ArcGIS Business Analyst Desktop (bao gồm ArcGIS Desktop Standard): 3 giấy phép
  • ArcGIS Network Analyst for ArcGIS Pro:: 3 giấy phép
  • ArcGIS Network Analyst , phần mở rộng ArcGIS Desktop: 3 giấy phép
  • Address Coder: 3 giấy phép
  • Gói dữ liệu của Esri US với dữ liệu tiềm năng thị trường (MPI)

Bảo trì năm đầu tiên : Bao gồm hỗ trợ kỹ thuật, cập nhật dữ liệu và phần mềm, đăng ký Hội nghị người dùng Esri miễn phí, v.v.

business-analyst-server-whats-included-keys-white

Tìm hiểu cách làm việc với ArcGIS Business Analyst Enterprise

_____

business-analyst-server-learn-tour