ArcGIS Business Analyst

Ứng dụng web và di động

_________

Nghiên cứu thông tin thị trường trên điện toán đám mây

business-analyst-web-and-mobile-apps-banner-hero

Tiếp cận đúng khách hàng mục tiêu trong vài phút bằng cách sử dụng ArcGIS Business Analyst trên máy tính để bàn, máy tính bảng hoặc điện thoại của bạn để xác định các vị trí có lợi nhất. Tạo bản đồ đẹp và các bản báo cáo chuyên nghiệp, bất kể bạn đang ở đâu. Chia sẻ ngay nghiên cứu thị trường của bạn với những người ra quyết định.

business-analyst-web-and-mobile-apps-demographic-analysis

Phân tích nhân khẩu học nhanh hơn và dễ dàng hơn

Sử dụng trình duyệt hoặc thiết bị di động để phân tích tính khả thi của thị trường cùng với nhân khẩu học và các hành vi mua sắm của người tiêu dùng. Không cần có phần cứng để thiết lập hoặc dữ liệu để cài đặt.

Truy cập và sử dụng dữ liệu toàn cầu trong vài phút

Xác thực đánh giá của bạn về một vị trí tiềm năng, cho dù đó là địa phương hay toàn cầu. Bạn có thể truy cập nhanh vào dữ liệu bao gồm nhân khẩu học toàn cầu, chi tiêu, tiềm năng thị trường và hơn thế nữa.

business-analyst-web-and-mobile-apps-access-global-data
business-analyst-web-and-mobile-apps-up-to-date-data-reports

Theo kịp với dữ liệu và báo cáo mới nhất

Có được những hiểu biết chính xác về thị trường và đưa ra dự đoán bán hàng khôn ngoan bằng cách sử dụng các ước tính cập nhật đến thời điểm hiện tại và dự báo 5 năm sau về nhân khẩu học của Hoa Kỳ.

Đưa ra quyết định lựa chọn vị trí tại bất kỳ đâu

Khảo sát một vị trí, gặp gỡ khách hàng, hoặc làm việc tại nhà? Bạn có thể chạy Ứng dụng phân tích kinh doanh trên máy tính bảng hoặc sử dụng ứng dụng di động trên điện thoại thông minh của bạn để biết thông tin vị trí bạn cần để chốt thỏa thuận.

business-analyst-web-and-mobile-apps-site-selection-on-the-go
business-analyst-web-and-mobile-apps-present-your-findings

Trình bày kết quả với những câu chuyện dựa trên bản đồ

ArcGIS Maps cho Office  và  StoryMaps  được đi kèm để giúp bạn trình bày các bản đồ, báo cáo với đồ họa trực quan tuyệt đẹp. Esri đã xây dựng các ứng dụng bạn cần có để bạn có thể tập trung vào làm những gì bạn làm tốt nhất.

Nhận báo cáo nhân khẩu học ngay lập tức

________________

business-analyst-demographic-reports

Bắt đầu sử dụng với các Ứng dụng web của ArcGIS Business Analyst

business-analyst-web-and-mobile-apps-learn-tour