newsroom-banner-keyart-press

Esri nhận thấy khái niệm về khoa học không gian địa lý (Geo-Science) được áp dụng vào các ngành khác nhau, đặc biệt trong các lĩnh vực môi trường, đất đai, nông nghiệp, quy hoạch và quản lý đô thị, dầu khí, địa chất khoáng sản… Qua tiếp cận, Esri nhận thấy các trường Đại học cần sử dụng các phần mềm phân tích GIS và hiện tải sử dụng nhiều nhưng vẫn là các bản không chính thức. Hơn nữa, việc đào tạo còn nhiều hạn chế và không được đầy đủ do thiếu tài liệu, hướng dẫn. Do đó, Hãng Esri đã xây dựng chương trình hỗ trợ miễn phí cho các trường Đại học trên thế giới được tiếp cận với toàn bộ giải pháp phần mềm và được đào tạo các khóa học từ cơ bản đến nâng cao một cách bài bản. Tại Việt Nam, Công ty TNHH Esri Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm ký kết MOU và làm việc với các Trường Đại học.

IMG_7621
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa Công ty Esri Việt Nam và Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA) ngày 17/01/2019.

Xem thêm

IMG_E9342
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa Công ty Esri Việt Nam và Trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG) ngày 21/01/2019.

Xem thêm

IMG_7621
SONY DSC
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa Công ty Esri Việt Nam và Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-HUS) ngày 23/01/2019.

Xem thêm

SONY DSC
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa Công ty Esri Việt Nam và Trường Đại học Xây dựng (NUCE) ngày 26/02/2019

Xem thêm