29

Giai đoạn trung nguồn (vận chuyển và tồn chứa)

___________________________________

GIS vượt ra quy hoạch về môi trường và quy định cần tuân thủ. Hoàn thiện một quy trình các hoạt động vận chuyển và tồn chứa trên các bản đồ và ứng dụng dễ dàng sử dụng để xem toàn bộ mạng lưới dầu khí và ống dẫn. Đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, định tuyến, và tuân thủ với các quy trình công việc và bảng điều khiển thân thiện với người dùng

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Xem hành lang các đường ống từ tất cả các góc

Xác định vị trí tốt nhất cho đường ống trên địa hình gồ ghề và hệ sinh thái đa dạng có thể là một thách thức. Ở Alaska, kỹ sư đường ống dựa vào nền tảng ArcGIS của Esri như là nguồn cội của việc phân tích truy ngược dòng và giữa dòng – từ việc ảnh hưởng của môi trường tới hậu cần xây dựng.

Định tuyến

Tự tin đánh giá các tùy chọn bằng việc phân tích không gian dựa trên chi phí.

Tìm hiểu thêm

Kiểm duyệt

Quản lý toàn vẹn đường ống với mô hình dữ liệu và công cụ được thiết kế theo mục đích.

Xem video

Phân tích HCA

Quản lý nhân viên hiện trường theo thời gian thực trong khi giảm thiểu HSE

Các ứng dụng chuyên biệt

Midstream_App-4

ArcGIS Pipeline Referencing

Quản lý dữ liệu tham chiếu tuyến tính đường ống một cách hiệu quả.

Tìm hiểu thêm về ArcGIS Pipeline Referencing

specialized-app-midstream-apps-for-the-field

Ứng dụng ngoài hiện trường

Nâng cao hiệu quả trong các hoạt động của lực lượng hiện trường

Tìm hiểu thêm về Ứng dụng ngoài hiện trường

Midstream_App-3

Living Atlas of the World

Cung cấp bối cảnh với bản đồ sẵn sàng sử dụng khi quản lý mạng lưới đường ống.

Tìm hiểu thêm về Living Atlas

Khám phá nền tảng Esri.

Bắt đầu trải nghiệm