30

Giai đoạn hạ nguồn (chế biến)

__________________________________

Bản đồ và phân tích không gian cao cấp là cần thiết cho việc tối ưu các hoạt động và mạng lưới phân phối của nhà máy lọc dầu. Quản lý cấu trúc quy trình chế biến hiệu quả hơn. Xác định địa điểm nhà máy lọc lý tưởng dễ dàng hơn. Giảm thiểu rủi ro một cách hiệu quả. Cải thiện lợi nhuận bán lẻ một cách đáng kể.

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Nhóm bán hàng đạt được lợi thế cạnh tranh với GIS

Philips 66 mở rộng việc sử dụng GIS ngoài địa chất, tự cập nhật bổ sung khoa học thực tế với khoa học bán hàng. Công ty sử dụng bản đồ và phân tích không gian để thiết kế thị phần, phân khúc khách hàng và đánh giá hiệu suất bán lẻ.

Tinh luyện

Tăng cường các kế hoạch cơ sở vật chất trên nền CAD, quản lý tài sản tức thì, và báo cáo HSE.

Phân phối

Tối ưu việc hậu cần phân phối năng lượng với phân tích không gian và báo cáo theo thời gian thực.

Tìm hiểu thêm

Bán lẻ

Đánh giá chính xác thị trường linh hoạt để quản lý thị phần bán hàng và lên kịch bản giá cả.

Ứng dụng chuyên biệt

specialized-app-downstream-arcgis-business-analyst

ArcGIS Business Analyst

Kết hợp dữ liệu nhân khẩu học với phân thích không gian để tối ưu hiệu suất bán lẻ.

Tìm hiểu thêm về ArcGIS Business Analyst

specialized-app-downstream-navigator-arcgis

Navigator for ArcGIS

Định hướng cho nhân viên hiện trường để nâng cao hiệu quả.

Tìm hiểu thêm về Navigator for ArcGIS

Khám phá nền tảng Esri.

Bắt đầu trải nghiệm