Hội thảo trực tuyến ngành Tài nguyên thiên nhiên

______________________

Luôn đi đầu trong các xu hướng, tiến bộ kỹ thuật và thực tiễn tốt nhất liên quan đến GIS trong ngành tài nguyên thiên nhiên với các hội thảo trực tuyến miễn phí. Chuỗi hội thảo trực tuyến về Tài nguyên thiên nhiên của Esri nêu bật các chủ đề liên quan đến nhiệm vụ, quy trình làm việc và hoạt động của tổ chức.

Các Hội thảo trực tuyến trước đây

Nông nghiệp

Hội thảo nhóm người dùng nông nghiệp Esri

Tìm hiểu cách tối ưu hóa các hoạt động nông nghiệp với Workforce for ArcGIS và Insights for ArcGIS.

Hình ảnh trong ArcGIS cho nông nghiệp
Tìm hiểu cách nền tảng ArcGIS sẽ giúp bạn giải quyết các thách thức quản lý hình ảnh mà bạn gặp phải trong ngành nông nghiệp.

Lâm nghiệp

Chuỗi hội thảo hiện đại hóa về lực lượng lao động lâm nghiệp

Tìm hiểu cách hàng ngàn tổ chức lâm nghiệp thu thập dữ liệu đáng tin cậy tại hiện trường và chia sẻ với văn phòng để nhận phản hồi theo thời gian thực.

Khai thác mỏ

ArcGIS Enterprise Architecture

Khám phá phương pháp phát triển kiến trúc có thể mở rộng để triển khai bộ sản phẩm ArcGIS Enterprise.

Quản lý hình ảnh hợp lý

Xem cách ArcGIS giúp người dùng giải quyết các thách thức quản lý hình ảnh trong khai thác.

Triển khai quy trình làm việc trong ArcGIS Pro - Phần 2

Tìm hiểu cách nâng cao và mở rộng mọi thứ bạn hiện đang làm trong ArcMap bằng ArcGIS Pro - Phần 2

Triển khai quy trình làm việc trong ArcGIS Pro - Phần 1

Giới thiệu chuyên sâu về ArcGIS Pro, đặc biệt dành cho khai thác.

Khám phá sức mạnh của các bản đơn giản

Các khả năng của ArcGIS cho phép người dùng dễ dàng tạo các bản đồ hợp lý hóa công việc của bạn. Khám phá những khả năng tăng cường quy trình khai thác.

Cải thiện quy trình làm việc với các ứng dụng trên di động

Khám phá cách ứng dụng ArcGIS cho phép lực lượng lao động hiện đại của bạn đáp ứng các yêu cầu cụ thể.