27

Tái tạo

________________________

Để sản xuất năng lượng sạch và thông minh hơn, chúng ta trông đợi vào việc tái tạo tài nguyên thiên nhiên. Các mối quan hệ giữa tài nguyên và năng lượng mà chúng có thể tạo ra vốn dĩ là theo địa lý. Sử dụng phân tích không gian để nâng cao sản xuất năng lượng, truyền tải, giao nhận và thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về tài nguyên thiên nhiên.

 

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Sử dụng GIS để tái tạo năng lượng khả thi

Bản đồ năng lượng tái tạo của Vermont khuyến khích mọi người tham gia vào sản xuất năng lượng bản địa hóa. Trang Web tương tác này cho phép người dùng định nghĩa, trực quan, và phân tích dữ liệu về các cơ hội tái tạo năng lượng hiện tại và hứa hẹn ứng dụng mọi thị trấn hoặc hạt nào tại Vermont.

 

Tiếp thu và quản lý

Sử dụng phần mềm ArcGIS để thu thập và lưu trữ các dữ liệu lớn theo dự án một cách hiệu quả.

Phân tích và truy cập

Xác định chính xác vị trí tốt nhất của tài nguyên sau khi xem xét tất cả các ràng buộc và hạn chế.

Chia sẻ và kết hợp

Cho phép mọi người trong tổ chức truy cập dữ liệu và thực hiện phân tích để tinh giản quy trình.

Theo dõi và giảm thiểu rủi ro

Lấy một bức tranh hoàn thiện về các hoạt động của bạn để dự đoán sự việc và hiệu chỉnh chính xác.

Dữ liệu và ứng dụng chuyên biệt

specialized-apps-living-atlas-3

Living Atlas of the World

Bản đồ sẵn sàng sử dụng mang lại nhiều bối cảnh để khám phá và quy trình hoạt động.

Tìm hiểu thêm về Living Atlas of the World

specialized-apps-living-atlas-3

Ứng dụng ngoài hiện trường

Nâng cao hiệu quả trong các hoạt động của lực lượng hiện trường

Tìm hiểu thêm về Ứng dụng ngoài hiện trường

specialized-apps-calculate-solar-radiation

Tính toán bức xạ mặt trời

Tính toán bức xạ mặt trời trên mặt đất, cũng như trên mái các tòa nhà ở dạng 3D

Tìm hiểu thêm về Tính toán bức xạ mặt trời

 

 

Khám phá nền tảng Esri.

Bắt đầu trải nghiệm