11

Lâm nghiệp

___________________________________

Tối đa hóa giá trị của tài sản gỗ, giảm chi phí và cải thiện việc quản lý rừng với các giải pháp thu thập dữ liệu, phân tích bản đồ và viễn thám. Với phần mềm ArcGIS, trao quyền cho người thực hiện quyết định, nhân viên hiện trường, và tư vấn để tăng cường việc đầu tư gỗ và quản lý tài nguyên thiên nhiên.

 

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Định hướng giá trị kinh doanh trong Lâm nghiệp

Ngày nay, các công ty đầu tư gỗ thành công đang cải cách vượt qua cách kinh doanh thông thường. Chiến lược đang thực hiện là phân tích kinh doanh để tăng khả năng tăng trưởng, giá trị kinh doanh, và thực hiện quyết định dựa trên dữ liệu.

 

Phân tích kiểm kê tài sản

Trao quyền cho người quản lý tài nguyên thiên nhiên để thực hiện tốt và nhiều hơn theo các quyết định.

Xem video

Thu thập dữ liệu hiện trường

Trao cho nhân viên hiện trường các ứng dụng GIS đầy quyền năng trên thiết bị di động để thu thập dữ liệu chính xác.

Đọc câu chuyện

Theo dõi các hoạt động

Trực quan các hoạt động ở rừng với bảng điều khiển tích hợp bản đồ và nguồn dữ liệu động.

Truy cập dữ liệu từ mọi nơi

Cung cấp thông tin về hoạt động cho người thực hiện quyết định mọi lúc, mọi nơi, trực tuyến và ngoại tuyến.

Các ứng dụng đặc biệt

specialized-apps-apps-for-the-field-4

Các ứng dụng ở hiện trường

Nâng cao hiệu quả trong các hoạt động của lực lượng hiện trường

Tìm hiểu thêm về Ứng dụng ngoài hiện trường

specialized-apps-arcgis-geoevent-server1

ArcGIS GeoEvent Server

Sử dụng bản đồ và phân tích thời gian thực nhằm cung cấp việc nhận thức các tình huống với các đối tượng luôn thay đổi vị trí.

Tìm hiểu thêm về ArcGIS GeoEvent Server

specialized-apps-insights-for-arcgis

Insights for ArcGIS

Truy cập một trang web, phân tích dữ liệu trên bàn làm việc mà nơi bạn có thể khám phá dữ liệu không gian và phi không gian.

Tìm hiểu thêm về Insights for ArcGIS

 

 

Khám phá nền tảng Esri.

Bắt đầu trải nghiệm