15

Khai thác mỏ

______________________________________

Từ việc thăm dò khoáng sản tới khôi phục mỏ, công nghệ ArcGIS của Esri hỗ trợ thực hiện quyết định theo toàn bộ vòng đời khai thác. Mọi người trong công ty có thể truy cập dữ liệu và bản đồ thông minh để lên kế hoạch dự án, hoạt động khai thác, quản lý vận chuyển và phân tích rủi ro.

 

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Khai thác có trách nhiệm và hiệu quả

Ban khai thác và khoáng sản của Bộ Năng lượng, Khoảng sán và Tài nguyên thiên nhiên New Mexico sử dụng GIS để tiến hành các hoạt động và thăm dò qua ứng dụng xin phép, báo cáo tác động kinh tế, theo dõi hoạt động khai thác và thực thi các quy định khai hoang.

 

Thăm dò

Phân tích việc thăm dò khoáng sản và khoan mẫu trong bối cảnh không gian để xác định và đảm bảo các cơ hội mới.

Hoạt động khai thác

Bất kể ở mỏ hay văn phòng, bạn có thể theo dõi, định vị và quản lý các hoạt động cùng với tài sản tại mọi thời điểm

Sức khỏe và an toàn

Bản đồ và phân tích không gian tăng cường về sức khỏe, an toàn và chiến lược môi trường, quản lý rủi ro và ứng phó

Tăng cường giao tiếp

Xây dựng sự thấu hiểu và hỗ trợ địa phương với bản đồ và phân tích thông minh cho thấy tầm nhìn bền vững cho tương lai

Các ứng dụng chuyên biệt

specialized-apps-living-atlas-2

Living Atlas of the World

Các bản đồ sẵn sàng sử dụng mang lại nhiều bối cảnh về quy trình thăm do và khai thác.

Tìm hiểu thêm về Living Atlas of the World

specialized-apps-arcgis-geoevent-server

ArcGIS GeoEvent Server

Sử dụng bản đồ và phân tích thời gian thực nhằm cung cấp việc nhận thức các tình huống với các đối tượng luôn thay đổi vị trí

Tìm hiểu thêm về ArcGIS GeoEvent Server

specialized-apps-apps-for-the-field-2

Ứng dụng ngoài hiện trường

Nâng cao hiệu quả trong các hoạt động của lực lượng hiện trường

Tìm hiểu thêm về Ứng dụng ngoài hiện trường

 

 

Khám phá nền tảng Esri.

Bắt đầu trải nghiệm