25

Dịch vụ nhân sinh

______________________

Sử dụng bản đồ thông minh và phân tích không gian để xem nơi các chương trình có thể làm tốt nhất. Hợp nhất nhân khẩu học và dữ liệu vị trí để hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa cơ sở hạ tầng và các thách thức như vô gia cư, nghèo đói và nhu cầu của dân số già. Hợp lý hóa quy trình và phục vụ khách hàng tốt hơn.

 

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG 

Một cách tiếp cận hợp tác để làm việc với người vô gia cư Khám phá bản đồ câu chuyện này mà rơi vào tình trạng vô gia cư. Khi số lượng người vô gia cư đông đúc trên đường phố và các cơ sở công cộng của thành phố Neo tăng lên, nhân viên của Thị trưởng cần một cách để theo dõi các trại và tương tác với các doanh nghiệp và khu phố lân cận một cách hiệu quả và kịp thời.

 

Quản lý dịch bệnh opioid  

Ứng dụng các dịch vụ và chương trình hiện tại và xác định các khu vực cần tài nguyên. 

Xem Story Map

Dịch vụ vô gia cư 

Sử dụng một cách tiếp cận đa ngành để giúp các dịch vụ tiếp cận người vô gia cư và tìm một nơi thường trú. 

Xem Story Map

Giải pháp phục vụ dân số vô gia cư

Xem cách có thể sử dụng các ứng dụng Esri để thu thập và hiển thị dữ liệu.

Tìm hiểu thêm

Ứng dụng chuyên biệt

specialized-apps-tackle-opiod-epidemic

Giải quyết bệnh Opioid

Truy cập vào bộ sưu tập các bản đồ và ứng dụng được sử dụng để truyền đạt mức độ nghiêm trọng của dịch opioid, thúc đẩy các phương pháp điều trị và hiểu được hiệu quả của các hoạt động ứng phó.

Tìm hiểu thêm

specialized-apps-reduce-homelessness

Giảm tình trạng vô gia cư

Sử dụng bộ sưu tập bản đồ và ứng dụng để đếm dân số vô gia cư, tài nguyên tồn kho và tăng cường nhận thức về các dịch vụ cho người vô gia cư.

Tìm hiểu thêm

Khám phá nền tảng Esri

Bắt đầu

_________________________________