Sức khỏe và Dịch vụ Y tế

Vị trí là chìa khóa — từ việc phân bổ nguồn lực đến phối hợp làm việc. Hiểu vai trò của vị trí địa lý để đưa ra các quyết định tốt hơn dựa trên các dữ liệu xác thực.

Câu chuyện thành công

Ứng phó với Tình trạng Vô gia cư trong giai đoạn Khủng hoảng

Việc tìm kiếm các giải pháp để chấm dứt tình trạng vô gia cư được đặt lên hàng đầu trong cuộc đàm thoại ở nhiều cộng đồng địa phương. Vấn đề này càng trở nên phức tạp khi hết nhóm này đến nhóm kia kêu gọi sự hỗ trợ. Cùng tìm hiểu chuyên mục này để xác định vị trí, định vị , từ đó cho phép các tổ chức quản lý và giám sát và hạn chế được tình trạng vô gia cư giữa các cộng đồng cũng như nghiên cứu những trường hợp cụ thể từ các thành phố và quận huyện.

Nâng cao sức khỏe cộng đồng.


Với phần mềm ArcGIS, bạn có thể nhận ra được một cách trực quan những nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội, nhanh chóng xác định vị trí những đơn vị sẵn sàng có thể hỗ trợ cho nhóm người đó, cho phép giám sát dịch bệnh và kết nối các cá nhân và tổ chức trong cộng đồng. Và kết quả là gì ? Sức khỏe của cộng đồng được nâng cao. Vậy hãy lập bản đồ theo cách của bạn để có thể nâng cao sức khỏe với Esri.

Bạn có thể phân tích tất cả chỉ cần trên một nền tảng lập bản đồ

Cung cấp cho mọi người trong tổ chức / cơ quan quyền truy cập vào dữ liệu chính xác, nhất quán và an toàn nhất. Giúp bạn dễ dàng tìm kiếm, chia sẻ và phân tích thông tin.

Bản đồ có sẵn ở mọi nơi

Truy cập bản đồ trong các phần mềm quen thuộc, ví dụ như Excel, PowerPoint và mạng trực tuyến để cung cấp dữ liệu bối cảnh không gian từ văn phòng hoặc hiện trường.

device-data-driven-decisions

Quyết định dựa trên dữ liệu

Đưa ra quyết định để nâng cao sức khỏe dân số. Trên cơ sở các khía cạnh trong cộng đồng được nhìn thấu đáo, sâu sắc thì Những quyết định trong phạm vi nguồn ngân sách cho phép được đưa ra. Đây là điều tối quan trọng để phân bổ nguồn tiền.

Cải thiện sức khỏe cho người dân.

Kết hợp giữa việc phân tích không gian và bản đồ và việc nắm rõ về cộng đồng của bạn.

Hệ thống Bệnh viện và y tế

Đưa ra quyết định sáng suốt để tối ưu hóa hiệu suất và hiệu quả.

Tìm hiểu thêm

Sức khỏe cộng đồng

Ngăn chặn và theo dõi sự lây lan của dịch bệnh để bảo vệ người dân.

Tìm hiểu thêm

Dịch vụ nhân sinh

Tăng cường các chương trình dịch vụ hiện hành và xác định các khu vực có nhu cầu lớn nhất.

Tìm hiểu thêm

Khám phá nền tảng Esri

Bắt đầu trải nghiệm